RUP Regionaal bedrijf Sadef - Herziening

PRUP_procedure_tijdlijn_scopingnota

Bekijk hier het volledige stappenplan van de RUP-procedure.

De provincie West-Vlaanderen maakt, in samenwerking met de gemeente Hooglede, een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) op voor de ontwikkeling van het bedrijf Sadef te Hooglede, getiteld PRUP Regionaal bedrijf Sadef - Herziening.

Huidige fase PRUP: scopingnota

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft in haar zitting van 26/11/2020 de scopingnota van het RUP Regionaal bedrijf Sadef – Herziening goedgekeurd.
Deze scopingnota bouwt verder op de startnota en geeft weer hoe wordt omgegaan met de adviezen en inspraakreacties uit de publieke raadpleging van de startnota. 
De scopingnota omschrijft alle aspecten en effecten die onderzocht gaan worden in het verdere planproces. De scopingnota is samen met de procesnota de leidraad voor het verdere verloop van het planningsproces dat leidt tot de opmaak van het voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan met daarbij het plan-MER.

Digitaal infomoment

Over dit plan en de resultaten van het milieueffectenonderzoek werd op dinsdag 16 maart 2021 een digitaal infomoment (webinar) georganiseerd.

Omdat de geldende corona-maatregelen het niet toelaten, kan er momenteel geen fysieke informatievergadering georganiseerd worden. Onze excuses hiervoor.

Documenten scopingnota

Vorige fase: startnota

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft in haar zitting van 23/05/2019 de  start- en procesnota van het PRUP Regionaal bedrijf Sadef - Herziening goedgekeurd.

De documenten van deze fase zijn digitaal te raadplegen op onderstaande linken:

Er werd een publieke raadpleging (periode van inspraak) georganiseerd over de start en procesnota van het PRUP Regionaal bedrijf Sadef - Herziening van 3 juni tot en met 2 augustus 2019. Tijdens de publieke raadpleging kon iedereen opmerkingen en suggesties formuleren. De binnengekomen reacties en adviezen werden samengevat per thema. Deze samenvatting en het verslag van de infomarkt kan je hier nalezen.

Blijf op de hoogte

Wens je verder op de hoogte gehouden te worden van de resultaten van het milieueffectenonderzoek en de volgende stappen in het planproces van het PRUP Regionaal bedrijf Sadef - Herziening via e-mail? Vul dan het contactformulier in.

Aanspreekpunt project

Evelyne Vercauteren

Ruimtelijke planning
Koning Leopold III-laan 41
8200
Sint-Andries (Brugge)
Vandaag : Van 9:00 tot 12:00
Morgen : Van 9:00 tot 12:00
Langskomen kan enkel op afspraak. Gelieve hiervoor eerst te bellen of te e-mailen.