RUP Regionaal bedrijf Sadef - Herziening

Er is een procedure lopende bij Raad van State
Definitief vastgesteld door provincieraad op 24 februari 2022
Publicatie in het Belgisch Staatsblad op 27 juni 2022

Op 24/02/2022 werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Regionaal bedrijf Sadef - herziening definitief vastgesteld door de provincieraad. De Vlaamse Regering ging niet over tot het schorsen van het PRUP, waardoor dit uitvoeringsplan in werking treedt 14 dagen na publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat uit een besluit van de provincieraad van West-Vlaanderen met een aantal bijlagen. Al deze documenten vormen één niet opdeelbaar geheel.

Het grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften hebben na definitieve vaststelling een juridisch verordenende kracht.

Documenten fase definitieve vaststelling

Ruimtelijke planning
Koning Leopold III-laan 41
8200
Sint-Andries (Brugge)
Vandaag : Gesloten
Morgen : Van 9:00 tot 12:00
Langskomen kan enkel op afspraak. Gelieve hiervoor eerst te bellen of te e-mailen.