RUP Kleiput Egem en omgeving

Image

Bekijk hier het volledige stappenplan van de RUP-procedure.

Huidige fase RUP: scopingnota

De Provincie West-Vlaanderen en de gemeente Pittem werken een toekomstvisie uit voor ‘de kleiput en omgeving’ in dit provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP).

Er werd een startnota opgemaakt waarop elke burger inspraak kon indienen. Deze startnota werd nu, op basis van de inspraak en verkregen adviezen, aangepast naar een scopingnota. Deze scopingnota geeft aan wat er onderzocht zal worden in het milieueffectenrapport. Hiervoor worden per deelgebied zowel de huidige situatie als 1 of meerdere toekomstscenario’s onderzocht naar hun effecten op het milieu. Er is nog geen keuze gemaakt tussen de verschillende scenario’s.

Dit is allemaal beschreven in de scopingnota die dus een herwerking is van de startnota (de zwarte tekst is identiek als deze uit de startnota, de groene tekst is de aanvulling). Achteraan de scopingnota is een samenvatting terug te vinden van de inspraakreacties en adviezen, daar wordt ook aangegeven hoe hier mee omgegaan wordt in het onderzoek.

In onderstaand filmpje wordt per deelgebied een verkorte weergave getoond van de scenario’s die onderzocht zullen worden in het milieueffectenrapport.

Momenteel gaan wij, samen met het aangestelde studiebureau, verder aan de slag om het milieueffectenonderzoek op te starten.

De opmaak van dit onderzoek vraagt zijn tijd. We mailen iedereen die zijn contactgegevens achterlaat via het contactformulier opnieuw als er meer nieuwe informatie is.

Documenten fase scopingnota

De deputatie van de Provincie West-Vlaanderen keurde op donderdag 17 oktober 2019 de scopingnota van het PRUP ‘Kleiput Egem en omgeving’ goed. De digitale versie kan hieronder bekeken worden:

Documenten fase startnota

De deputatie van de Provincie West-Vlaanderen keurde in haar zitting van 26 april 2018 de start- en procesnota van het PRUP ‘Kleiput Egem en omgeving’ goed.

Blijf op de hoogte

Wil je verder op de hoogte gehouden worden van volgende stappen in het planproces omtrent het RUP Kleiput en omgeving in Egem? Laat jouw gegevens achter via het contactformulier.

Aanspreekpunt project

Wouter Billiet, Evelyne Vercauteren

Image
Schets kleiput en omgeving in Egem
Ruimtelijke planning
Koning Leopold III-laan 41
8200
Sint-Andries (Brugge)
Vandaag : Van 9:00 tot 12:00 en 14:00 tot 16:00
Morgen : Van 9:00 tot 12:00 en 14:00 tot 16:00
Langskomen zonder afspraak? Elke werkdag van 9u tot 12u. Liever een ander tijdstip? Maak een afspraak.