RUP Kleiput Egem en omgeving

Definitief vastgesteld door provincieraad op 23 november 2021

Publicatie in Belgisch Staatsblad op 22 maart 2022

 

Beroep bij Raad van State is verworpen op 23 februari 2024 – arrest nr. 258.902 en nr. 258.903

Hieronder zijn de arresten te bekijken.

De Provincie West-Vlaanderen heeft samen met de gemeente Pittem het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) 'Kleiput Egem en omgeving’ in Egem opgemaakt. Bekijk het volledige stappenplan van de RUP-procedure.

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan werd definitief vastgesteld door de provincieraad op 23 november 2021. De Vlaamse Regering is niet overgegaan tot schorsing van dit PRUP waardoor dit uitvoeringsplan in werking treedt 14 dagen na publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat uit een besluit van de provincieraad van West-Vlaanderen met een aantal bijlagen. Al deze documenten vormen één niet opdeelbaar geheel.

Het grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften hebben na definitieve vaststelling een juridisch verordenende kracht.

Hieronder zijn alle documenten van het RUP te bekijken.

Vorige fases RUP

Documenten fase ontwerp

De Provincie West-Vlaanderen heeft in haar provincieraadszitting van donderdag 28 mei 2020 het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) 'Kleiput Egem en omgeving’ voorlopig vastgesteld. Er werd over dit plan een openbaar onderzoek georganiseerd dat liep van 1/02/2021 tot en met 2/04/2021. 

De digitale versie van de documenten kan hieronder bekeken worden.
•    Toelichtingsnota
•    Stedenbouwkundige voorschriften
•    Grafisch plan
•    Ontwerp planMER (Milieueffectenrapport)
•    Niet technische samenvatting planMER
•    Scopingnota versie 28/05/2020 (met achteraan samenvatting inspraakreacties en adviezen)
•    Procesnota versie 28/05/2020
•    Bijlage RVR-toets (Ruimtelijke veiligheidstoets)
•    Bijlage Irrigatiebehoefte Inagro
•    Kaarten: bestaande toestand, juridische toestand en planbaten en planschade

Documenten fase scopingnota

De deputatie van de Provincie West-Vlaanderen keurde op donderdag 17 oktober 2019 de scopingnota van het PRUP ‘Kleiput Egem en omgeving’ goed. De digitale versie kan hieronder bekeken worden:

Documenten fase startnota

De deputatie van de Provincie West-Vlaanderen keurde in haar zitting van 26 april 2018 de start- en procesnota van het PRUP ‘Kleiput Egem en omgeving’ goed.

Blijf op de hoogte

Wil je verder op de hoogte gehouden worden van volgende stappen in het planproces omtrent het RUP Kleiput en omgeving in Egem? Laat jouw gegevens achter via het contactformulier.

Aanspreekpunt project

Wouter Billiet

prupegem
Ruimtelijke planning
Koning Leopold III-laan 41
8200
Sint-Andries (Brugge)
Vandaag : Gesloten
Morgen : Gesloten
Langskomen kan enkel op afspraak. Gelieve hiervoor eerst te bellen of te e-mailen.