RUP GOG Blekerijbeek Ichtegem

Bekijk hier het volledige stappenplan van de RUP-procedure.

Onderstaand RUP is door de provincieraad definitief vastgesteld en niet geschorst door de Vlaamse regering, maar heeft nog een procedure lopende bij de Raad van State. Dit RUP kan als dusdaning nog niet als definitief worden beschouwd. 

RUP GOG Blekerijbeek definitief vastgesteld  door provincieraad op 5 maart 2020

De provincie maakte, in samenwerking met de gemeente Ichtegem, een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op voor een gecontroleerd overstromingsgebied op de Blekerijbeek.  Met de aanleg van dit  gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) wordt het risico op wateroverlast bij hevige regenval in het centrum van Ichtegem beperkt. 

Op 5 maart 2020 heeft de provincieraad het RUP met bijhorend onteigeningsplan definitief vastgesteld.  

Het PRUP wordt samen met het besluit van de provincieraad en het volledige advies van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening onmiddellijk met een beveiligde zending bezorgd aan het departement.

De Vlaamse Regering beschikt over een termijn van vijfenveertig dagen om het RUP al dan niet te schorsen of te vernietigen. 

Als het besluit van de provincieraad tot definitieve vaststelling van het PRUP niet tijdig is geschorst of vernietigd, wordt de provincieraadsbeslissing van het PRUP binnen de zestig dagen na de definitieve vaststelling bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en wordt binnen dezelfde termijn volledig bekendgemaakt op de website, vermeld in het Belgisch Staatsblad.

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan treedt in werking veertien dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Documenten inkijken

De documenten kunnen hieronder digitaal geraadpleegd worden.

Ruimtelijk uitvoeringsplan:

Onteigeningsplan:

Aanspreekpunt project

Evi Lefevere (dienst ruimtelijke planning) en Glenn Mares (dienst waterlopen)

Zicht op het GOG

Heb je vragen over dit dossier?

Ruimtelijke planning
Koning Leopold III-laan 41
8200
Sint-Andries (Brugge)
Vandaag : Van 9:00 tot 12:00
Morgen : Van 9:00 tot 12:00
Langskomen kan enkel op afspraak. Gelieve hiervoor eerst te bellen of te e-mailen.