RUP Fietssnelweg Kortrijk-Harelbeke-Waregem

Rondreizende tentoonstelling

De tentoonstelling met de luchtfoto en infopanelen is te bekijken op volgende locaties:

 • van 6 mei tot en met 26 mei in stadhuis Waregem, Gemeenteplein 2 in Waregem, tijdens de openingsuren vrij te bezoeken
 • van 27 mei tot en met 7 juni in Jeugdherberg Groeninghe, Passionistenlaan 1A in Kortrijk, tijdens de openingsuren (7 - 13u & 16 - 22u) vrij te bezoeken

De provincie West-Vlaanderen hecht veel belang aan duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid en wil fietsverkeer stimuleren voor dagelijkse woon-werk/schoolverplaatsingen. Daarom wordt volop ingezet op het realiseren van goede, snelle en veilige fietsverbindingen. Een ideale manier om deze vlotte en veilige fietsverbindingen te realiseren is de aanleg van fietssnelwegen.

In overleg met de steden Kortrijk, Harelbeke en Waregem, is de provincie West-Vlaanderen gestart met de opmaak van een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voor de aanleg van een fietssnelweg langs het spoor tussen Kortrijk Harelbeke en Waregem.

Huidige fase RUP: startnota

De deputatie van de Provincie West-Vlaanderen keurde op donderdag 28 maart de startnota 2.0 van het PRUP ‘Fietssnelweg Kortrijk-Harelbeke-Waregem’ goed. Uit de adviezen en inspraakreacties op de eerste startnota bleek een vraag naar meer technisch-ruimtelijk onderzoek, wat als bijlage bij deze startnota 2.0 zit. Deze studie vormt tegelijkertijd een onderdeel voor de opmaak van het plan-MER in functie van de RUP. Hiervoor wordt een nieuwe publieke raadpleging georganiseerd, zodat op de inzichten uit de studie opnieuw inspraakreacties en adviezen kunnen ingediend worden.

Publieke raadpleging (inspraakperiode)

De publieke raadpleging loopt van 8 april tot en met 7 juni 2019.

Tentoonstelling

Van 9 april tot en met 3 mei werd er een tentoonstelling over de fietssnelweg F7 opgesteld in CC het Spoor in Harelbeke. 

In de tentoonstelling worden de verschillende opties voor het tracé, ten noorden of ten zuiden van de spoorlijn Kortrijk-Gent, op een luchtfoto op schaal 1/1.000 aangeduid en als vloersticker op de grond gekleefd. Bezoekers kunnen als het ware het volledige traject afstappen. Onderweg wordt er op infopanelen meer uitleg gegeven over cruciale punten zoals kruispunten en oversteekplaatsen van de verschillende opties van het tracé. Er is nog geen keuze gemaakt voor het tracé van de F7, zowel de noordzijde als de zuidzijde langs het spoor worden onderzocht.

Infomarkten 24/04 en 3/05

Op 24 april 2019 en op 3 mei 2019 werden er infomarkten georganiseerd in CC Het Spoor waar vertegenwoordigers van de provincie West-Vlaanderen en de steden uitleg gaven bij de infopanelen en waar iedereen vragen kon stellen en een inspraakreactie indienen.

Rondreizende tentoonstelling

De tentoonstelling met de luchtfoto en infopanelen is te bekijken op volgende locaties:

 • van 6 mei tot en met 26 mei in stadhuis Waregem, Gemeenteplein 2 in Waregem, tijdens de openingsuren vrij te bezoeken
 • van 27 mei tot en met 7 juni in Jeugdherberg Groeninghe, Passionistenlaan 1A in Kortrijk, tijdens de openingsuren (7 - 13u & 16 - 22u) vrij te bezoeken

Panelen tentoonstelling

Bekijk hieronder de infopanelen zoals ze getoond worden op de tentoonstellingen

Image
overzicht deelzones infopanelen F7

deelzone A                          deelzone B                         deelzone C                             deelzone D          deelzone E

Wanneer en hoe kan ik reageren?

Tijdens de periode van publieke raadpleging van 8 april tot en met 7 juni 2019 kan iedereen ideeën, opmerkingen en suggesties indienen op verschillende manieren:

 • Via het digitaal inspraakformulier
 • Via e-mail aan ruimtelijkeplanning [at] west-vlaanderen.be (subject: Inspraakreactie%20PRUP%20Fietssnelweg%20F7%20-%20publieke%20raadpleging)
 • Per brief (per post of tegen afgiftebewijs) gericht aan de deputatie op:
  • Provincie West-Vlaanderen, dienst ruimtelijke planning, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries
  • Stadhuis van Kortrijk – dienst Planning & Openbaar Domein, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk
  • Stadhuis van Harelbeke – dienst Grondgebiedszaken (Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw), Marktstraat 29, 8530 Harelbeke
  • Stadhuis van Waregem – dienst stedenbouw, Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Documenten fase startnota

De digitale versie van de documenten kan hieronder bekeken worden:

 • Startnota 2.0 (inclusief bijlage1: Technisch ruimtelijk onderzoek, bijlage2: Adviezen en inspraak op startnota 1.0 en bijlage3: methodologie milieubeoordeling)
 • Procesnota 2.0 (28/03/2019)

De analoge versie van de documenten kan, tijdens de openingsuren, ook ingekeken worden bij:

 • provinciehuis Boeverbos, dienst Ruimtelijke Planning – lokaal 3.01, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries –  050 40 33 77 – ruimtelijkeplanning [at] west-vlaanderen.be
 • stadhuis van Kortrijk – dienst Planning & Openbaar Domein, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk
 • stadhuis van Harelbeke – dienst Grondgebiedszaken (Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw), Marktstraat 29, 8530 Harelbeke
 • stadhuis van Waregem – dienst stedenbouw, Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

  Vorige stappen in het proces

  In het kader van de startnota 1.0 werd er ook een publieke raadpleging georganiseerd. Die publieke raadpleging liep van 23 oktober 2017 tot en met 5 januari 2018. Het verslag van het participatietraject is hier na te lezen. Het bevat een overzicht van hoe de publieke raadpleging aangekondigd werd, wat de mogelijkheden om inspraak in te dienen waren, hoe de inspraakmomenten aangepakt werden en welke adviezen en inspraakreacties ingediend werden.

  Wat is een RUP

  Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een plan dat de bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften vastlegt in een bepaald gebied. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van het RUP, kunnen – eens het RUP is goedgekeurd - omgevingsvergunningen afgeleverd (of geweigerd) worden. Het werken via een RUP waarbij een langetermijnvisie wordt vastgelegd, is een pilootproject voor de realisatie van fietssnelwegen in West-Vlaanderen.

  Blijf op de hoogte

  Wil je verder op de hoogte gehouden worden van volgende stappen in het planproces omtrent het RUP Fietssnelweg Kortrijk-Harelbeke-Waregem? Laat jouw contactgegevens achter en blijf op de hoogte.

  Aanspreekpunt project

  Katrien Devreese

  Ruimtelijke planning
  Koning Leopold III-laan 41
  8200
  Sint-Andries (Brugge)
  Vandaag : Van 9:00 tot 12:00 en 14:00 tot 16:00
  Morgen : Van 9:00 tot 12:00 en 14:00 tot 16:00
  Langskomen zonder afspraak? Elke werkdag van 9u tot 12u. Liever een ander tijdstip? Maak een afspraak.