RUP Fietssnelweg Kortrijk-Harelbeke-Waregem

De provincie West-Vlaanderen hecht veel belang aan duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid en wil fietsverkeer stimuleren voor dagelijkse woon-werk/schoolverplaatsingen. Daarom wordt volop ingezet op het realiseren van goede, snelle en veilige fietsverbindingen. Een ideale manier om deze vlotte en veilige fietsverbindingen te realiseren is de aanleg van fietssnelwegen.

In overleg met de steden Kortrijk, Harelbeke en Waregem, maakt de provincie West-Vlaanderen een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) op voor de aanleg van een fietssnelweg langs het spoor tussen Kortrijk, Harelbeke en Waregem.

Huidige fase RUP: startnota 2.0

De deputatie van de Provincie West-Vlaanderen keurde op donderdag 28 maart 2019 de startnota 2.0 van het PRUP ‘Fietssnelweg Kortrijk-Harelbeke-Waregem’ goed. Uit de adviezen en inspraakreacties op de eerste startnota bleek een vraag naar meer technisch-ruimtelijk onderzoek, wat als bijlage bij deze startnota 2.0 zit. Deze studie vormt tegelijkertijd een onderdeel voor de opmaak van het plan-MER in functie van de RUP. Hiervoor werd een publieke raadpleging georganiseerd. 

Tijdens de periode van publieke raadpleging van 8 april tot en met 7 juni 2019 kon iedereen ideeën, opmerkingen en suggesties indienen. Momenteel worden alle inspraakreacties verzameld.

Panelen tentoonstelling/infomarkt

Van 9 april tot en met 3 mei 2019 werd er een tentoonstelling over de fietssnelweg F7 opgesteld in CC het Spoor in Harelbeke. Op 24 april en op 3 mei 2019 werden er infomarkten georganiseerd. Van 6 mei tot en met 26 mei 2019 stond de tentoonstelling in Waregem opgesteld en van 27 mei tot en met 7 juni 2019 stond de tentoonstelling in Kortrijk.

Bekijk hieronder de infopanelen zoals ze getoond werden op de tentoonstellingen en de infomarkten.

Image
overzicht deelzones infopanelen F7

deelzone A                          deelzone B                         deelzone C                             deelzone D          deelzone E

Documenten fase startnota

De digitale versie van de documenten kan hieronder bekeken worden:

  • Startnota 2.0 (inclusief bijlage1: Technisch ruimtelijk onderzoek, bijlage2: Adviezen en inspraak op startnota 1.0 en bijlage3: methodologie milieubeoordeling)
  • Procesnota 2.0 (28/03/2019)

Vorige stappen in het proces

In het kader van de startnota 1.0 werd er ook een publieke raadpleging georganiseerd. Die publieke raadpleging liep van 23 oktober 2017 tot en met 5 januari 2018. Het verslag van het participatietraject is hier na te lezen. Het bevat een overzicht van hoe de publieke raadpleging aangekondigd werd, wat de mogelijkheden om inspraak in te dienen waren, hoe de inspraakmomenten aangepakt werden en welke adviezen en inspraakreacties ingediend werden.

Wat is een RUP

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een plan dat de bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften vastlegt in een bepaald gebied. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van het RUP, kunnen – eens het RUP is goedgekeurd - omgevingsvergunningen afgeleverd (of geweigerd) worden. Het werken via een RUP waarbij een langetermijnvisie wordt vastgelegd, is een pilootproject voor de realisatie van fietssnelwegen in West-Vlaanderen.

Blijf op de hoogte

Wil je verder op de hoogte gehouden worden van volgende stappen in het planproces omtrent het RUP Fietssnelweg Kortrijk-Harelbeke-Waregem? Laat jouw contactgegevens achter en blijf op de hoogte.

Aanspreekpunt project

Katrien Devreese

Ruimtelijke planning
Koning Leopold III-laan 41
8200
Sint-Andries (Brugge)
Vandaag : Van 9:00 tot 12:00 en 14:00 tot 16:00
Morgen : Van 9:00 tot 12:00 en 14:00 tot 16:00
Langskomen zonder afspraak? Elke werkdag van 9u tot 12u. Liever een ander tijdstip? Maak een afspraak.