RUP Fietssnelweg Kortrijk-Harelbeke-Waregem

Image
tijdslijn_startnota

Huidige fase RUP: startnota

De provincie West-Vlaanderen hecht veel belang aan duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid en wil fietsverkeer stimuleren voor dagelijkse woon-werk/schoolverplaatsingen. Daarom wordt volop ingezet op het realiseren van goede, snelle en veilige fietsverbindingen. Een ideale manier om deze vlotte en veilige fietsverbindingen te realiseren is de aanleg van fietssnelwegen.

In overleg met de steden Kortrijk, Harelbeke en Waregem, is de provincie West-Vlaanderen gestart met de opmaak van een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voor de aanleg van een fietssnelweg langs het spoor tussen Kortrijk Harelbeke en Waregem.

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een plan dat de bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften vastlegt in een bepaald gebied. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van het RUP, kunnen – eens het RUP is goedgekeurd - omgevingsvergunningen afgeleverd (of geweigerd) worden.

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft in haar zitting van 05/10/2017 de start- en procesnota van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) Fietssnelweg Kortrijk-Harelbeke-Waregem (Kortrijk, Harelbeke, Waregem) goedgekeurd.

Documenten fase startnota

  • De startnota vormt de ‘start’ van de procedure tot opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan in combinatie met een milieu-effecten-rapport (MER).
  • De procesnota is een informatief en evolutief document dat het volledige verloop van het planproces beschrijft. De nota groeit naarmate het proces vordert en wordt steeds verder aangevuld.

Publieke raadpleging

Op de startnota konden tijdens de periode van publieke raadpleging van 23 oktober 2017 tot en met 5 januari 2018, reacties, opmerkingen en suggesties geformuleerd worden. Alle reacties worden momenteel verwerkt.

Er werden, tijdens de publieke raadpleging, 3 infomarkten georganiseerd in Kortrijk, Harelbeke en Waregem. De infopanelen van de infomarkten zijn hieronder te bekijken.

Het verslag van het participatietraject is hier na te lezen. Het bevat een overzicht van hoe de publieke raadpleging aangekondigd werd, wat de mogelijkheden om inspraak in te dienen waren, hoe de inspraakmomenten aangepakt werden en welke adviezen en inspraakreacties ingediend werden.

Blijf op de hoogte

Wil je verder op de hoogte gehouden worden van volgende stappen in het planproces omtrent het RUP Fietssnelweg Kortrijk-Harelbeke-Waregem? Laat jouw e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Aanspreekpunt project

Katrien Devreese

Ruimtelijke planning
Koning Leopold III-laan 41
8200