RUP camping Ter Hoeve (De Panne)

Image
PRUP procedure

De Provincie West-Vlaanderen wil met het provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan (PRUP) 'camping Ter Hoeve' de renovatie van de camping Ter Hoeve mogelijk maken en het aantal toegestane permanente recreatieve verblijven verhogen. Hiervoor zullen de stedenbouwkundige voorschriften aangepast moeten worden, zodat 2/3 van de camping gebruikt kan worden voor de inrichting van permanente recreatieve verblijfseenheden (vakantiehuisjes). Daarom wordt er nu een PRUP opgemaakt.

Publieke raadpleging

Tijdens de periode van publieke raadpleging, die liep van maandag 21 januari tot en met vrijdag 22 maart 2019, bevroeg de provincie de bevolking over de voorgestelde ideeën in de start- en procesnota. Er werd ook een infomoment georganiseerd op 6 februari 2019 in het gemeentehuis van De Panne. Bekijk de presentatie met informatie over het PRUP zoals het getoond werd op het infomoment.

Tijdens de periode van publieke raadpleging van 21 januari tot en met 22 maart 2019 kon iedereen ideeën, opmerkingen en suggesties indienen. Deze reacties worden momenteel verwerkt.

Documenten PRUP

De deputatie van de Provincie West-Vlaanderen keurde op donderdag 10 januari 2019 de start- en procesnota van het PRUP ‘camping Ter Hoeve’ goed. De digitale versie van de documenten kan hieronder bekeken worden:

  • De startnota is een eerste stap in het proces en schetst in grote lijnen waarom het RUP opgemaakt wordt, over welk gebied het gaat en met welke factoren er rekening gehouden zal moeten worden.
  • Als bijlage bij de startnota zit een document met een screening van de milieueffecten. Uit deze screening blijkt dat de opmaak van een plan-MER niet noodzakelijk geacht wordt.
  • De procesnota is een informatief en evolutief document dat het volledige verloop van het planproces beschrijft. De nota groeit naarmate het proces vordert en wordt steeds verder aangevuld.

Wat is een PRUP?

Een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) is een plan waarmee de provincie in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. PRUP’s vervangen de gewestplannen. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van het PRUP, kunnen - eens het PRUP is goedgekeurd - stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd (of geweigerd) worden. Dit plan zal dus bepalen welke vergunningen afgeleverd kunnen worden.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte gehouden worden van de volgende stappen in het planproces van het RUP Camping Ter Hoeve? Vul jouw gegevens in in het contactformulier.

Aanspreekpunt project

Bram Buysschaert

Ruimtelijke planning
Koning Leopold III-laan 41
8200
Sint-Andries (Brugge)
Vandaag : Van 9:00 tot 12:00 en 14:00 tot 16:00
Morgen : Van 9:00 tot 12:00 en 14:00 tot 16:00
Langskomen zonder afspraak? Elke werkdag van 9u tot 12u. Liever een ander tijdstip? Maak een afspraak.