Belasting op tweede verblijven

Belastingsreglementen

Heb je een vraag over de provinciebelasting op tweede verblijven?

Elke werkdag van 8u30 tot 12u15
Provinciebelasting op tweede verblijven
Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold III-laan 41
8200
Sint-Andries (Brugge)