Provinciaal Technisch Instituut (PTI) Kortrijk

Naar aanleiding van de communicatie die wij ontvingen van de Nationale Veiligheidsraad, de bevoegde regeringsorganen en onze inrichtende macht, de provincie West-Vlaanderen, wensen wij jullie te informeren over de genomen maatregelen en consequenties:

Alle scolaire activiteiten worden geschrapt tot en met 19 april 2020:

Dit houdt in dat:
- alle lessen geschrapt worden, al zeker tot en met 19 april;
- alle activiteiten (infoavond, bloemschikavond, comedynight…) afgelast worden;
- de geplande examens geschrapt worden en nadien ook niet ingehaald worden;
- de geplande stages geschrapt worden en nadien ook niet ingehaald worden;
- alle activiteiten door externen op onze sites niet kunnen doorgaan (sportverenigingen, gebruik gebouwen door andere scholen, diensten);
- er geen maaltijden op school voorzien worden tot en met 19 april;
- er geen oudercontacten plaatsvinden op 03 april;
- alle bijscholingen, nascholingen, gastsprekers, vergaderingen geannuleerd worden.

Contactgegevens

Campus Techniek & Design
Graaf Karel de Goedelaan 7
8500
Kortrijk
Wegbeschrijving
Vandaag : Van 7:45 tot 12:00 en 13:00 tot 17:30
Morgen : Van 7:45 tot 12:15
Campus Wetenschap & Groen
Condédreef 10
8500
Kortrijk
Wegbeschrijving
Vandaag : Van 7:45 tot 12:00 en 13:00 tot 17:30
Morgen : Van 7:45 tot 12:15