×

Cookies op West-Vlaanderen.be

Deze Website maakt gebruik van cookies om bezoekerstatistieken te meten en om voorkeuren van gebruikers te onthouden. Lees de toelichting als u meer wilt weten over het gebruik van cookies op deze website.
Ik ga akkoord.

Steunpunt Natuur- en
Milieueducatie Kust

 

 • Stimuleren van Natuur- en Milieueducatie (NME) samenwerking tussen gemeenten onderling en alle NME actoren van de kust (bezoekerscentra, natuurverenigingen, ...).
 • Organisatie en omkadering van het NME overleg provincie/kustgemeenten
 • Deskundige begeleiding van Week van de Zee
  • Organisatie van de opleiding Zeeanimatoren, vorming van leerkrachten van de provincie West-Vlaanderen en koffermeesters.
  • Het ter beschikking stellen van educatieve en ondersteunende materialen
  • De bundeling, publicatie en bekendmaking van het educatieve aanbod voor het grote publiek.
  • Onderhoud website Week van de Zee.
 • Milieuzorg Op School
  • Logistieke en inhoudelijke ondersteuning: ter beschikking stellen van handleidingen, themabundels, modellen, enz,…
  • Coördinatie en opvolging van de verschillende deelnemende scholen (provinciale MOS begeleiders).
 • Inventarisatie
  • Om een overzicht te hebben van alle actoren die actief bezig zijn met NME in de gemeente wordt een inventaris gemaakt.
 • Grensoverschrijdende samenwerking NME in het Interreg IV project Zee en Polder
 • Het grote publiek informeren en wijzen op de rijkdommen van de kust en de polders.
 • Beter inzicht in de mariene milieus en de polders in termen van economie, cultuur, wetenschap en geschiedenis.
 • Samenbrengen van een grensoverschrijdend netwerk van actoren (beroepsmensen, watersporters, universitairen, animatoren, vrijwilligers,…) in het kader van de Week van de Zee / Semaine de la Mer
 • Het delen van knowhow en het uitwisselen van wetenschappelijke kennis van het mariene milieu en de polders over de grenzen heen.
 • Het ontwikkelen en structureren van het overleg, de harmonisering en de samenwerking tussen verschillende actoren uit de privésector en de overheid.
 • Specialisten en actoren uit het grensoverschrijdend gebied samenbrengen om vormingen, animaties en het verspreiden van een syllabus over de polders te realiseren,
 • De veranderingen in het polderlandschap aan beide zijden van de grens vergelijken en de resultaten presenteren aan diverse actoren.
 • Het ontwikkelen van uitwisselingen op vlak van natuur- en milieueducatie en duurzame ontwikkeling tussen de twee landen.
 • Verschillende doelgroepen ontdekken nieuwe grensoverschrijdende voorzieningen en natuurgebieden.
 • De onthaalstructuren stimuleren en ondersteunen om het grensoverschrijdend onthaal te verzorgen en te verbeteren.
 • Het genereren van nieuwe ideeën die geïntegreerd kunnen worden in de eigen werking.

 

Contact

Leo Declercq
Koning leopold III-Laan 41
8200 Sint-Andries - Brugge
T 050 40 33 11
F 050 40 34 03
E leo.declercq@west-vlaanderen.be

kalender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© provincie West-Vlaanderen | LoQutus | algemene voorwaarden