×

Cookies op West-Vlaanderen.be

Deze Website maakt gebruik van cookies om bezoekerstatistieken te meten en om voorkeuren van gebruikers te onthouden. Lees de toelichting als u meer wilt weten over het gebruik van cookies op deze website.
Ik ga akkoord.
Gebiedsgericht project 'Leefbare Haven Zeebrugge'

Situering
De haven van Zeebrugge heeft sinds haar oprichting eind 19e eeuw een rijke geschiedenis opgebouwd en is uitgegroeid tot dè economische poort van West-Vlaanderen.  In 2010 werd 50 miljoen ton goederen behandeld.  Ter illustratie, de havens van Antwerpen en Gent behandelden datzelfde jaar respectievelijk ruim 178 en 27 miljoen ton goederen (Bron: Vlaamse Havencommissie).

Visserskruis nabij de oude vissershavenZeebrugge speelt een belangrijke rol als doorvoer- en distributiehaven in Europa.  De voornaamste bedrijvigheid is te situeren in de roll-on roll-off trafiek, containerbehandeling, aardgasdistributie en behandeling van diverse stukgoederen zoals fruit, koffiebonen, papier… 

De haven heeft in haar jonge bestaan verschillende groeifasen doorgemaakt.  De ontwikkeling van de haven bevindt zich echter niet op een eindpunt.  In de voorhaven worden onder meer de activiteiten op vlak van containerbehandeling nog opgevoerd en staat onder meer een vijfde opslagtank voor LNG gepland.  In de achterhaven zullen in de nabije toekomst ook de maritiem logistieke activiteiten verder worden uitgebouwd.

Een goede verankering van de havenactiviteiten in haar omgeving en een goede ontsluiting zijn essentieel om de competitiviteit van de haven te waarborgen.  Op basis van deze noodzaak gaf de Vlaamse overheid de opdracht tot het opmaken van een Strategisch Plan voor de haven van Brugge-Zeebrugge.  In november 2004 werd dit plan voltooid en ter kennisgeving aan de Vlaamse regering voorgelegd. 

Een leefbare haven
In dit Vlaams strategisch plan is een actieprogramma omschreven, onderverdeeld in een aantal kernbeslissingen in het kader van de gewenste infrastructurele uitbouw van de haven.  Voor de verbetering van de ontsluiting van de haven zijn verschillende grootschalige infrastructuurwerken gepland, zowel ter ontsluiting via de weg, het spoor als het water.

Boudewijnkanaal ter hoogte van LissewegeIn het kader van het strategisch plan zijn verschillende flankerende maatregelen voorgesteld die moeten bijdragen aan de verbetering van de leefkwaliteit van de onmiddellijke havenomgeving.  Op basis van deze maatregelen engageert de Provincie West-Vlaanderen zich via het koepelprogramma  ‘Leefbare Haven Zeebrugge’ om deze maatregelen te ondersteunen. 

Op onderstaande pagina's krijgt u een overzicht van de acties die in het kader van Leefbare Haven Zeebrugge zijn ondernomen.  Deze projecten kregen telkens de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) via de programma's Doelstelling 2 Kustvisserijgebied en het huidige Doelstelling 2 -programma. 

Periode 2005 - 2008
Periode 2009 - 2011
 

Projectverantwoordelijke
Isha Van Alsenoy
Gebiedswerker Brugge-Oostende-Kust
T 050 40 70 19
E Isha.VanAlsenoy@west-vlaanderen.be

 

     Doelstelling 2 Kustvisserij  

kalender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© provincie West-Vlaanderen | LoQutus | algemene voorwaarden