×

Cookies op West-Vlaanderen.be

Deze Website maakt gebruik van cookies om bezoekerstatistieken te meten en om voorkeuren van gebruikers te onthouden. Lees de toelichting als u meer wilt weten over het gebruik van cookies op deze website.
Ik ga akkoord.

Hoe het begon

 

Een beleidsnota in 1996

In de loop van de jaren 1980 en 1990 ontving de Provincie vragen om zich met bepaalde streekdossiers in te laten. Ook kreeg ze een aantal gebiedsgerichte opdrachten van het Vlaamse niveau, bijvoorbeeld voor het beheer van plattelandsprogramma's. Ook wilde de Provincie zelf zich sterker als intermediair bestuur profileren en een meer klantgerichte dienstverlening uitbouwen. Op 1 februari 1996 werd de provinciale beleidsnota Gebiedsgeriche Werking goedgekeurd door de provincieraad en werd een substantieel krediet voor de invulling ervan voorzien.

Dat alles leidde tot de oprichting van streekhuizen in 2001. De gezamenlijke huisvesting van gebiedswerkers en een aantal aanverwante streekorganisaties vormde de basis voor een samenwerking op streekniveau. In de meeste streekhuizen vind je:

Secretariaat van burgemeestersoverleg

  • RESOC en SERR
  • Intercommunales
  • Regionale Welzijnsraden
  • Regiocoördinatie van Westtoer
  • Regionaal Landschap

Een provinciale opdracht

Op 25 april 2003 werd een bestuursakkoord afgesloten tussen het Vlaams, het provinciaal en het lokaal bestuursniveau, na twee jaren 'kerntakendebat'. De provincies kregen tot taak om bovenlokale besluitvorming te behartigen, naast het ondersteunen van lokale besturen. Een apart aandachtspunt vormde de gebiedsgerichte samenwerking tussen de bestuursniveaus en streekpartners. Provinciebesturen werden in het Provinciedecreet van 2005 aangespoord om daarin het voortouw te nemen.


Interne staatshervorming

In 2006 werd een vernieuwingsorganisatie van de Vlaamse Overheid ingezet onder de titel 'Beter bestuurlijk Beleid'. Daarbij werd de administratie sterker ingedeeld in 13 sectorale agentschappen. Door die operatie kregen de provincies de kans om een integrerende meerwaarde te bieden, door bijvoorbeeld te werken rond leefbaarheid, stad en landschap, of plattelandsontwikkeling. In het voorjaar van 2011 verscheen het 'Witboek Interne Staatshervorming' van Vlaams minister Geert Bourgeois, dat de provincies een taak toebedeelt in regionale samenwerkingsverbanden.

 

 

kalender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© provincie West-Vlaanderen | LoQutus | algemene voorwaarden