×

Cookies op West-Vlaanderen.be

Deze Website maakt gebruik van cookies om bezoekerstatistieken te meten en om voorkeuren van gebruikers te onthouden. Lees de toelichting als u meer wilt weten over het gebruik van cookies op deze website.
Ik ga akkoord.

gebiedsgerichte werking

 

Wie West-Vlaanderen kent, weet dat de ene regio de andere niet is: de kust, de Westhoek, de regio’s rond Kortrijk en Roeselare-Tielt en het Noorden rond Brugge-Oostende. Ze hebben andere problemen en kansen.

De bestuurscontext van een provincie leent zich om op maat van die gebieden te werken. Het provinciedecreet van 2005 vermeldt gebiedswerking uitdrukkelijk als een opdracht. De interne staatshervorming in Vlaanderen in 2011 focust uitdrukkelijk op die regionale samenwerking, op een niveau ergens tussen gemeenten en provincie.

De Provincie West-Vlaanderen vaart daarom sinds 1996 een gebiedsgerichte koers. Daarbij springt de oprichting van een dienst Gebiedsgerichte Werking het meest in het oog, en vanaf 2002 de oprichting van streekhuizen per regio. Maar het is ook een organisatiebrede strategie: ook de provinciale diensten Welzijn, Landbouw, Milieu en Cultuur werken met een beleid op maat van specifieke gebieden. Zo wordt ingespeeld op uitdagingen en kansen van die gebieden, en is er de facto een provinciaal aanspreekpunt voor lokale besturen en bovenlokale organisaties. Meestal zetten ook die diensten gebiedswerkers in, in de streekhuizen van de regio’s zelf.

Regio's Gebiedsgerichte WerkingQua methodiek steunt gebiedswerking sterk op streekopbouwwerk, waarbij interactief wordt samengewerkt met andere partijen. Zo hebben inspraak en communicatie een groot belang. Een aanzienlijk deel van de werking is projectmatig, vaak met externe financieringsmiddelen. Zeer vaak wordt ook geïntegreerd gewerkt, waarbij de grenzen tussen sectoren als toerisme, cultuur, landbouw, natuur, economie, ruimtelijke planning of welzijn worden overstegen. Evengoed raken verschillende bestuursniveaus, van lokaal tot federaal, betrokken.

Hier vind je een bondig overzicht van de werking op zich en van het provinciebrede plattelandsbeleid en de dorpenstrategie. Voor de verschillende streekprogramma’s en –projecten, verwijzen we naar de websites van de streekhuizen.

 

 

kalender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© provincie West-Vlaanderen | LoQutus | algemene voorwaarden