×

Cookies op West-Vlaanderen.be

Deze Website maakt gebruik van cookies om bezoekerstatistieken te meten en om voorkeuren van gebruikers te onthouden. Lees de toelichting als u meer wilt weten over het gebruik van cookies op deze website.
Ik ga akkoord.

lokale archieven


 

 

De Provincie West-Vlaanderen is bekommerd om het archief- en documentenbeheer bij de lokale besturen en werkte vanaf 1997 een aantal concrete stimulerende maatregelen uit. Er is een subsidiereglement voor het lokale archiefbeheer, aan de School voor Bestuursrecht (SBR) kunnen ambtenaren een archiefcursus volgen, er wordt logistieke steun aangeboden en er werd een Provinciaal archiefconsulente aangesteld.

Op 30 oktober 1997 keurde de Provincieraad het 'Provinciaal reglement voor tijdelijke subsidiëring van het lokale archiefbeheer' goed dat met ingang van 1 januari 1998 in voege trad. Het betreft een startsubsidiëring die in principe gedurende drie opeenvolgende kalenderjaren aan de weerhouden gemeentebesturen of aan een intergemeentelijk samenwerkingsverband uitbetaald wordt. Klik hier voor de meest recente versie van het subsidiereglement.

Ambtenaren kunnen aan de Provinciale School voor Bestuursrecht (SBR) de instap- en specialisatiecursus 'Archiefbeheer' volgen. Deze opleiding staat open voor personeelsleden van de Provincie, gemeenten en OCMW's die belast zijn of worden met het documenten- en archiefbeheer, en dit in een georganiseerde archiefdienst of nog op de kantoren zelf.

De logistieke steun omvat het Provinciaal Beheerprogramma voor Archieftoepassingen – Probat, dat gratis ter beschikking gesteld wordt, en de organisatie van groepsaankopen van hoogwaardig zuurvrij verpakkingsmateriaal.

Ten slotte staat een Provinciaal archiefconsulente in voor de follow-up van de ganse stimuleringspolitiek naar de lokale archieven toe. Dit houdt onder meer in:

  • advies verlenen aan en begeleiden van de lokale archiefdiensten;
  • coördineren van de subsidieaanvragen van nieuwe gemeentelijke of intergemeentelijke archiefdiensten;
  • samenstellen van de digitale nieuwsbrief 'Archiefbrief Provincie West-Vlaanderen';
  • organiseren van een jaarlijkse overlegvergadering met de gesubsidieerde archieven.

 

 

kalender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© provincie West-Vlaanderen | LoQutus | algemene voorwaarden