Zaalverhuur

Een zaal gebruiken in een van de administratieve provinciale gebouwen? Dat kan wanneer je aan de specifieke voorwaarden voldoet.
Algemeen wordt de accommodatie van de Provincie prioritair ter beschikking gesteld voor:

  • organisatoren die een samenwerking opzetten met een dienst van de Provincie of
  • organisatoren die een social-profit organisatie zijn, gevestigd in West-Vlaanderen

Reglement met algemene gebruiksvoorwaarden en tarieven voor de huur van vergader accommodatie in de administratieve locaties van het provinciebestuur West-Vlaanderen (Goedgekeurd Provincieraad 22/06/2023)