ZeeBONK 2024-2029

Logo Zeebonk

De Belgische visserij- en aquacultuurgemeenschap staat voor grote uitdagingen. Vanuit Europa, Vlaanderen en de Provincie West-Vlaanderen wordt daarom via het subsidieprogramma ZeeBONK in totaal circa. 2,2 miljoen euro voorzien over de periode 2024-2029 om concrete projecten te ondersteunen die de lokale gemeenschap kunnen versterken. 

De vuurtoren van ZeeBONK schijnt lokaal en bottom-up. Het is een steunprogramma voor de Belgische Kust en zijn gemeenschap, de mensen die er werken, wonen en op bezoek komen. Om zicht te krijgen op de noden en de pijnpunten, is er in 2023 in gesprek gegaan met verschillende mensen uit de sector. Samen met hen, zijn de doelstellingen voor ZeeBONK vastgelegd.

De weg vooruit wordt als volgt gezien: het ondersteunen van nodige of inspirerende initiatieven ter ondersteuning van ondernemers in de sector en hun product. Het stimuleren van educatie, cultuur en toerisme met betrekking tot visserij en aquacultuur staat ook centraal. Daarnaast is er aandacht voor het behoud van gerelateerd kusterfgoed en het minimaliseren van milieu-impact. 

Lokale spelers uit de sector blijven actief betrokken bij de werking. Er is een lokale actiegroep opgericht die projecten selecteert en het reilen en zeilen van het programma van nabij opvolgt.

Projectaanvraag indienen

Een project kan ingediend worden via het e-loket van het Agentschap Landbouw & Zeevisserij

Aanvraagformulier Project
e-loket 

De lokale ontwikkelingsstrategie

Contact

Heb je een goed idee of heb je vragen?

Neem dan contact op met het secretariaat:
Eline Vanfleteren
+32 (0)492734062
Streekhuis Kust, Campus InnovOcean, Jacobsenstraat 1, Oostende

[email protected]
Like ons op Facebook