Provinciebelastingen

Nieuws

Opgelet: phishing met betrekking tot de provinciebelastingen (publicatiedatum 06/02/2024)

Er circuleren valse e-mails over de provinciebelastingen. Een recent voorbeeld is dat burgers een e-mail ontvangen van de zogenaamde verzender [email protected] met als onderwerp ‘herinnering algemene provinciebelasting 2023’, waarin wordt verwezen naar een ‘nieuw document in uw berichtenbox’ en vervolgens een link om dit document te bekijken. Klik niet op deze link, aangezien deze niet authentiek is. Aanslagbiljetten over de provinciebelastingen worden enkel via gewone post, eBox Burger/eBox Enterprise of Doccle verzonden.

Verzending inlichtingenformulieren provinciebelasting op tweede verblijven aanslagjaar 2023 (publicatiedatum 19/02/2024)

De tweede ronde inlichtingenformulieren met betrekking tot de provinciebelasting op tweede verblijven voor het aanslagjaar 2023 wordt op 23 februari 2024 per gewone post verstuurd

Verzending aanslagbiljetten provinciebelasting op tweede verblijven aanslagjaar 2023 (publicatiedatum 10/01/2024)

De aanslagbiljetten provinciebelasting op tweede verblijven voor het aanslagjaar 2023 (1e kohier) worden op 12 januari 2024 verzonden, hetzij per gewone post, hetzij digitaal via eBox Burger (natuurlijke personen met een rijksregisternummer) of eBox Enterprise (ondernemingen) wanneer deze tijdig werd geactiveerd. Wanneer het aanslagbiljet digitaal wordt verzonden, ontvangt u het aanslagbiljet niet meer per gewone post. 

Technische fout bij het digitaal versturen van de aanslagbiljetten provinciebelasting op bedrijven (publicatiedatum 23/11/2023)

Omwille van een technisch probleem werden de aanslagbiljetten die digitaal werden verzonden via eBox Enterprise met betrekking tot de provinciebelasting op bedrijven voor het aanslagjaar 2023, dubbel aangeboden via deze eBox. Dit betekent dat u hetzelfde aanslagbiljet twee maal terugvindt in de eBox Enterprise. Uiteraard dient het belastingbedrag slechts éénmaal betaald te worden. Dit wil zeggen in het geval van dubbele aanslagbiljetten met een identiek kohierartikel en identiek belast goed. Wie zijn belasting toch dubbel heeft betaald, krijgt automatisch de tweede betaling teruggestort. U hoeft hiervoor zelf niets te doen. Indien u aanslagbiljetten hebt ontvangen die verschillen van elkaar (dit betekent met een verschillend kohierartikel), dienen deze aanslagbiljetten wel allemaal betaald te worden, aangezien het hier om verschillende aanslagen gaat. Wij bieden u onze excuses aan voor dit ongemak.

Verzending aanslagbiljetten provinciebelasting op bedrijven aanslagjaar 2023 (publicatiedatum 17/11/2023)

De aanslagbiljetten provinciebelasting op bedrijven voor het aanslagjaar 2023 worden op 17 november 2023 verzonden, hetzij per gewone post, hetzij digitaal via eBox Enterprise wanneer deze tijdig werd geactiveerd. Wanneer het aanslagbiljet digitaal wordt verzonden, ontvangt u het aanslagbiljet niet meer per gewone post. 

Digitaal ontvangen van uw provinciaal aanslagbiljet (publicatiedatum 12.05.2023)

Het provinciebestuur doet een warme oproep om uw eBox Burger (gelinkt aan natuurlijke personen met een rijksregisternummer) en/of eBox Enterprise (gelinkt aan natuurlijke personen met een ondernemingsnummer en aan rechtspersonen) te activeren.

Het provinciebestuur maakt sinds het aanslagjaar 2022 reeds gebruik van de eBox Burger. Vanaf het aanslagjaar 2023 zal zij ook gebruik maken van de eBox Enterprise. Dit betekent concreet dat aanslagbiljetten op naam van ondernemingen vanaf november 2023 enkel via eBox Enterprise zullen worden verzonden als deze werd geactiveerd. Op die manier ontvangt u voortaan uw aanslagbiljet provinciebelastingen digitaal via deze eBox en niet meer per gewone post.

Meer informatie over eBox Burger vindt u terug op https://myebox.be/nl.
Meer informatie over eBox Enterprise via www.eboxenterprise.be.

Phishing provinciebelastingen (publicatiedatum 02.08.2022)

Er circuleren valse e-mailberichten waarbij derden zich ten onrechte uitgeven voor het provinciebestuur West-Vlaanderen. Aanslagbiljetten worden enkel per gewone post of via my eBox of via Doccle verstuurd. Ook werd vastgesteld dat papieren aanslagbiljetten worden nagemaakt en het rekeningnummer hierop wordt veranderd. Via de rubriek ‘Rekeningnummers’ op deze webpagina, kunt u de juistheid van het rekeningnummer steeds controleren.

Heb je een vraag over de provinciebelastingen?

Gezinnen
050 40 72 40
Elke werkdag van 8u30 tot 12u15
Bedrijven
050 40 72 30
Elke werkdag van 8u30 tot 12u15
Tweede verblijven
050 40 72 40
Elke werkdag van 8u30 tot 12u15
Jachtverloven
050 40 72 40
Elke werkdag van 8u30 tot 12u15