Provinciebelastingen

Nieuws

Verzending aanslagbiljetten provinciebelasting op tweede verblijven aanslagjaar 2022 (publicatiedatum 10.01.2023)

De aanslagbiljetten provinciebelasting op tweede verblijven voor het aanslagjaar 2022 worden op 13 januari 2023 verzonden, hetzij per gewone post, hetzij via eBox Burger wanneer deze tijdig werd geactiveerd of hetzij via Doccle indien u dit tijdig via het e-loket hebt aangevraagd. eBox Burger kan enkel gebruikt worden door natuurlijke personen met een Belgisch rijksregisternummer (geen ondernemingen). Wanneer het aanslagbiljet digitaal (eBox Burger of Doccle) werd verzonden, ontvangt u het aanslagbiljet niet meer per gewone post. Bij een keuze voor Doccle, wordt het aanslagbiljet enkel via Doccle verstuurd en niet via eBox Burger (zelfs als deze is geactiveerd).

Verzending kosteloze aanmaning tot betaling algemene provinciebelasting aanslagjaar 2022 (publicatiedatum 13.12.2022)

Op 2 december 2022 werden de kosteloze aanmaningen tot betaling met betrekking tot de algemene provinciebelasting verzonden. Deze ontvangt u voor het aanslagjaar 2022 nog via gewone post, ook al werd uw eBox Burger geactiveerd. De aanslagbiljetten werden op 11.08.2022 via eBox Burger verzonden indien uw eBox Burger tijdig was geactiveerd. Indien deze niet was geactiveerd werd het aanslagbiljet per gewone post verzonden (zie nieuwsbericht van 11.08.2022).

Toepassing verminderd tarief algemene provinciebelasting West-Vlaanderen bij recht op verhoogde tegemoetkoming inzake de verzekering voor geneeskundige verzorging (publicatiedatum 17.11.2022)

Personen of een lid van hun gezin die genieten van voorkeurtarieven inzake de verzekering voor geneeskundige verzorging hebben recht op een verminderd tarief met betrekking tot de algemene provinciebelasting. Dit tarief wordt in principe automatisch toegekend en staat op uw aanslagbiljet. Men heeft in dit geval geen recht op een volledige vrijstelling van de algemene provinciebelasting zoals foutief in een krantenartikel van 13 november 2022 werd vermeld. Meer informatie over de algemene provinciebelasting en de tarieven vindt u terug in het belastingreglement op deze webpagina.

Verzending aanslagbiljetten algemene provinciebelasting aanslagjaar 2022 (publicatiedatum 11.08.2022)

De aanslagbiljetten algemene provinciebelasting voor het aanslagjaar 2022 worden op 11 augustus 2022 verzonden, hetzij per gewone post, hetzij via my eBox wanneer deze tijdig werd geactiveerd of hetzij via Doccle indien u dit tijdig via het e-loket hebt aangevraagd. Wanneer het aanslagbiljet digitaal (my eBox of Doccle) werd verzonden, ontvangt u het aanslagbiljet niet meer per gewone post. Bij een keuze voor Doccle, wordt het aanslagbiljet enkel via Doccle verstuurd en niet via my eBox (zelfs als deze is geactiveerd). 

Uw aanslagbiljet algemene provinciebelasting via my eBox vanaf het aanslagjaar 2022 (publicatiedatum 02.08.2022)

Iedere burger die zijn persoonlijke beveiligde digitale brievenbus my eBox bij de overheid tijdig heeft geactiveerd, ontvangt vanaf het aanslagjaar 2022 zijn aanslagbiljet algemene provinciebelasting voortaan enkel digitaal. Check dus zeker jouw my eBox. My eBox staat enkel ter beschikking voor natuurlijke personen met een Belgisch rijksregisternummer en niet voor ondernemingen.

Meer informatie over my eBox vind je terug op https://myebox.be/nl.

Phishing provinciebelastingen (publicatiedatum 02.08.2022)

Er circuleren valse e-mailberichten waarbij derden zich ten onrechte uitgeven voor het provinciebestuur West-Vlaanderen. Aanslagbiljetten worden enkel per gewone post of via my eBox of via Doccle verstuurd. Ook werd vastgesteld dat papieren aanslagbiljetten worden nagemaakt en het rekeningnummer hierop wordt veranderd. Via de rubriek ‘Rekeningnummers’ op deze webpagina, kunt u de juistheid van het rekeningnummer steeds controleren.

Heb je een vraag over de provinciebelastingen?

Gezinnen
050 40 72 40
Elke werkdag van 8u30 tot 12u15
Bedrijven
050 40 72 30
Elke werkdag van 8u30 tot 12u15
Tweede verblijven
050 40 72 40
Elke werkdag van 8u30 tot 12u15
Jachtverloven
050 40 72 40
Elke werkdag van 8u30 tot 12u15