Provinciebelastingen

Nieuws

Verzending aangiften van wijziging (provinciebelasting op bedrijven) voor het aanslagjaar 2023 (publicatiedatum 31/8/2023)

De aangiften van wijziging voor het aanslagjaar 2023 worden op 1 september 2023 per gewone post verzonden. Wij verwijzen hierbij naar artikel 8 § 6 van de provinciale belastingverordening inzake de provinciebelasting op bedrijven voor het aanslagjaar 2023, waarin wordt bepaald dat de belastingplichtige de aangifte van wijziging langs elektronische weg moet indienen via het e-loket. U gaat hiervoor naar de rubriek ‘Belasting op bedrijven’ en klikt ‘Aangifteformulier’ aan. Vervolgens kunt u de aangifte van wijziging digitaal indienen. 
Het integrale belastingreglement vindt u terug via de rubriek ‘Reglementen en tarieven’.
 

Digitaal ontvangen van uw provinciaal aanslagbiljet (publicatiedatum 12.05.2023)

Het provinciebestuur doet een warme oproep om uw eBox Burger (gelinkt aan natuurlijke personen met een rijksregisternummer) en/of eBox Enterprise (gelinkt aan natuurlijke personen met een ondernemingsnummer en aan rechtspersonen) te activeren.

Het provinciebestuur maakt sinds het aanslagjaar 2022 reeds gebruik van de eBox Burger. Vanaf het aanslagjaar 2023 zal zij ook gebruik maken van de eBox Enterprise. Dit betekent concreet dat aanslagbiljetten op naam van ondernemingen vanaf november 2023 enkel via eBox Enterprise zullen worden verzonden als deze werd geactiveerd. Op die manier ontvangt u voortaan uw aanslagbiljet provinciebelastingen digitaal via deze eBox en niet meer per gewone post.

Meer informatie over eBox Burger vindt u terug op https://myebox.be/nl.
Meer informatie over eBox Enterprise via www.eboxenterprise.be.

Phishing provinciebelastingen (publicatiedatum 02.08.2022)

Er circuleren valse e-mailberichten waarbij derden zich ten onrechte uitgeven voor het provinciebestuur West-Vlaanderen. Aanslagbiljetten worden enkel per gewone post of via my eBox of via Doccle verstuurd. Ook werd vastgesteld dat papieren aanslagbiljetten worden nagemaakt en het rekeningnummer hierop wordt veranderd. Via de rubriek ‘Rekeningnummers’ op deze webpagina, kunt u de juistheid van het rekeningnummer steeds controleren.

Heb je een vraag over de provinciebelastingen?

Gezinnen
050 40 72 40
Elke werkdag van 8u30 tot 12u15
Bedrijven
050 40 72 30
Elke werkdag van 8u30 tot 12u15
Tweede verblijven
050 40 72 40
Elke werkdag van 8u30 tot 12u15
Jachtverloven
050 40 72 40
Elke werkdag van 8u30 tot 12u15