Klacht

Let op!

Vermeld naast een gedetailleerde beschrijving van je klacht, ook altijd je voornaam, familienaam en contactgegevens.
Als je een klacht indient namens een andere persoon, vermeld dan de contactgegevens van degene die op de hoogte wil worden gehouden van de behandeling van de klacht.

Klachten die niet kunnen behandeld worden volgens het klachtenreglement:
  • als het geen klacht is, maar bijvoorbeeld een melding, een informatievraag of een suggestie
  • een algemene klacht over de regelgeving van de Provincie of over het (al dan niet) gevoerde beleid
  • als de klacht al eerder werd behandeld
  • als de klacht betrekking heeft op feiten die langer dan een jaar voor de indiening hebben plaatsgevonden
  • als (nog) niet alle beroepsmogelijkheden werden aangewend
  • als er een jurisdictioneel beroep aanhangig is
  • als de klacht onvoldoende duidelijk omschreven is
  • als het belang van degene die de klacht indient kennelijk onvoldoende is
  • als de klacht anoniem wordt ingediend

Bekijk het volledige klachtenreglement (PDF, 51 kB)

Vragen over de klachtenprocedure?

Gratis nummer
Provinciaal Informatiecentrum
Jan Van Eyckplein 2
8000
Brugge
Vandaag : Van 10:00 tot 12:30 en 13:30 tot 17:00
Morgen : Van 10:00 tot 12:30