Bezwaar indienen bij PROCORO

In het kader van een openbaar onderzoek van een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) kan iedereen een bezwaar indienen bij de PROCORO (provinciale commissie voor ruimtelijke ordening) West-Vlaanderen. De PROCORO behandelt alle bezwaren die binnen het termijn van het openbaar onderzoek ingediend worden. Een officieel bezwaar indienen kan op verschillende manieren.

Hoe een bezwaar indienen?

Het secretariaat van de PROCORO stuurt je een bevestigingsmail dat het jouw bezwaar goed ontvangen heeft. In deze mail krijg je een volgnummer toegewezen (B1, B2, B3,...). Met dit volgnummer kan je in het verslag het advies van de PROCORO op het bezwaar terugvinden. Omwille van de privacywetgeving worden geen namen in het verslag weergegeven.
Indien je geen bevestigingsmail ontvangen hebt binnen de 3 werkdagen, kan je contact opnemen met het secretariaat van de PROCORO (zie contactgegevens onderaan de pagina).

  • Aangetekende brief versturen aan PROCORO

Adres: PROCORO West-Vlaanderen - Koning Leopold III-laan 41, bureau 3.02, 8200 Sint-Andries

Omwille van de privacywetgeving worden geen namen in het verslag weergegeven. Daarom krijgt elk ingediend bezwaar een volgnummer (B1, B2, B3,...) toegewezen. Als je een bezwaar via brief indient en je wilt jouw volgnummer te weten komen, moet je contact opnemen met het secretariaat van de PROCORO (zie contactgegevens onderaan de pagina). Met dit volgnummer kan je in het verslag terugvinden hoe de PROCORO jouw bezwaar heeft geadviseerd.

  • Tegen ontvangstbewijs afgeven aan PROCORO

Adres: PROCORO West-Vlaanderen - Koning Leopold III-laan 41, bureau 3.02, 8200 Sint-Andries

Omwille van de privacywetgeving worden geen namen in het verslag weergegeven. Daarom krijgt elk ingediend bezwaar een volgnummer (B1, B2, B3,...) toegewezen. Als je een bezwaar tegen ontvangstbewijs indient en je wilt jouw volgnummer te weten komen, moet je contact opnemen met het secretariaat van de PROCORO (zie contactgegevens onderaan de pagina). Met dit volgnummer kan je in het verslag terugvinden hoe de PROCORO jouw bezwaar heeft geadviseerd.

  • Tegen ontvangstbewijs afgeven op de stad/gemeente

Je kan een bezwaar indienen bij de gemeente(n) waarvan het grondgebied geheel of deels door het PRUP wordt bestreken. De gemeente bezorgt de ingediende bezwaren binnen de 3 werkdagen na het einde van het openbaar onderzoek aan de PROCORO.

Omwille van de privacywetgeving worden geen namen in het verslag weergegeven. Daarom krijgt elk ingediend bezwaar een volgnummer (B1, B2, B3,...) toegewezen. Als je een bezwaar tegen ontvangstbewijs indient en je wilt jouw volgnummer te weten komen, moet je contact opnemen met het secretariaat van de PROCORO (zie contactgegevens onderaan de pagina). Met dit volgnummer kan je in het verslag terugvinden hoe de PROCORO jouw bezwaar heeft geadviseerd.

Heb je een vraag?

Birgit Bullynck
PROCORO
Provinciehuis Boeverbos, bureau 3.01
Koning Leopold III-laan 41
8200
Sint-Andries (Brugge)
Vandaag : Van 9:00 tot 12:00
Morgen : Van 9:00 tot 12:00
Langskomen kan enkel op afspraak. Gelieve hiervoor eerst te bellen of te e-mailen.