Bestuursmemoriaal

Het bestuursmemoriaal is op provinciaal niveau wat het Staatsblad op nationaal niveau is. Het bevat onder meer de besluiten getroffen door de provincieraad, omzendbrieven van hogere besturen, omzendbrieven van de gouverneur, ...