Bestuursmemoriaal

Het bestuursmemoriaal is op provinciaal niveau wat het Belgisch Staatsblad op nationaal niveau is. Het bevat onder meer de besluiten getroffen door de provincieraad, omzendbrieven van hogere besturen en omzendbrieven van de gouverneur.