Bestuursmemoriaal

Het bestuursmemoriaal is op provinciaal niveau wat het Belgisch Staatsblad op nationaal niveau is. Het bevat onder meer omzendbrieven van hogere besturen en omzendbrieven van de gouverneur.