Ontsluiting van onroerend erfgoed

Voorwaarden

Voor wie:

Alle eigenaars van onroerend erfgoed (behalve particulieren), gemeenten en kerkbesturen, organisaties die erfgoed beheren, erfgoedverenigingen...

Voorwaarden:

 • Voldoende erfgoedwaarden bezitten (inventaris onroerend erfgoed).
 • Zowel beschermd als niet beschermd erfgoed.
 • Duidelijk gericht op ontsluiting en beleving.
 • Minstens 25 % van de kosten is gericht op ontsluiting.
 • Geen onderzoeks- of restauratieprojecten.

Vragen:

T 050 40 32 57
E [email protected]

Informatie

Bedrag subsidie:

25 % van de aanvaarde kosten tot een maximum van 7.500 euro.
Voorschot van 50 % bij toewijzing subsidie.

Documenten:

Aanvragen

Hoe aanvragen:

 • Aanvragen vóór 1 maart voor projecten die starten in de tweede jaarhelft.
 • Aanvragen vóór 1 september voor projecten die starten in de eerste jaarhelft.
 • Aanvraagformulier invullen, ondertekenen en mailen naar [email protected].

Criteria:

 • Voldoende innovatief zijn.
 • Doelgroepenbeleid voeren.
 • Communicatie- en promotieplan inhouden.

Verantwoording:

Uitvoeringstermijn maximum 1 jaar. Binnen 2 maanden na afloop van de werken verantwoording indienen: kort verslag, financiële afrekening, facturen en andere bewijsstukken.