Ontsluiting van onroerend erfgoed

Subsidie voor het toegankelijk maken van erfgoed, zowel inhoudelijk als fysiek zodat het erfgoed beleefbaar wordt voor het brede publiek. Ook voor herbestemmingsprojecten met ontsluiting.

Voorwaarden

Voor wie:

Alle eigenaars van onroerend erfgoed (behalve particulieren), gemeenten en kerkbesturen, organisaties die erfgoed beheren, erfgoedverenigingen...

Voorwaarden:

  • Voldoende erfgoedwaarden bezitten (inventaris onroerend erfgoed).
  • Zowel beschermd als niet beschermd erfgoed.
  • Duidelijk gericht op ontsluiting en beleving.
  • Minstens 25 % van de kosten is gericht op ontsluiting.
  • Geen onderzoeks- of restauratieprojecten.

Vragen:

T 0471 312 387
E [email protected]

Informatie

Bedrag subsidie:

25 % van de aanvaarde kosten tot een maximum van 7.500 euro.
Voorschot van 50 % bij toewijzing subsidie.

Documenten:

Aanvragen

Hoe aanvragen:

Criteria:

  • Voldoende innovatief zijn.
  • Doelgroepenbeleid voeren.
  • Communicatie- en promotieplan inhouden.

Verantwoording: