Instandhouding van onroerend erfgoed

Voorwaarden

Voor wie:

Eigenaars en beheerders van onroerend erfgoed in het bijzonder gemeenten en kerkbesturen en ook scholen, culturele instellingen, zorginstellingen. Organisaties die beheer of valorisatie van erfgoed tot doel hebben.

Voorwaarden:

  • Voldoende erfgoedwaarden bezitten (inventaris onroerend erfgoed).
  • Enkel niet beschermd erfgoed.
  • Zelf ook instaan voor een regulier onderhoud.
  • Aanstellen van een erkende aannemer.
  • Werken voor instandhouding en met respect voor alle erfgoedwaarden tot een maximum van 30.000 euro.
  • Lid zijn van Monumentenwacht West-Vlaanderen.

Vragen:

T 0471 312 387
E [email protected]

Informatie

Bedrag subsidie:

25 % van de aanvaarde kosten tot een maximum van 7.500 euro.
Voorschot van 50 % bij toewijzing subsidie.

Documenten:

Aanvragen

Hoe aanvragen:

  • Aanvraag jaarlijks mogelijk tussen 1 maart en 30 september van het lopende jaar met beschrijving van de toestand en opgave van de aard der werken.
  • Aanvraagformulier invullen, ondertekenen en mailen naar [email protected].

Verantwoording: