Onderhoud van onroerend erfgoed

Voorwaarden

Voor wie:

Eigenaars en beheerders van onroerend erfgoed, in het bijzonder gemeenten en kerkbesturen en ook scholen, culturele instellingen, zorginstellingen.

Voorwaarden:

  • Voldoende erfgoedwaarden bezitten (inventaris onroerend erfgoed) zowel beschermd als niet beschermd erfgoed.
  • Zelf ook instaan voor een regulier onderhoud.
  • Onderhoudswerken laten uitvoeren door sociale economie-bedrijven.
  • Lid zijn van Monumentenwacht West-Vlaanderen.
  • Voldoende verzekerd zijn.

Vragen:

T 0471 312 387
E [email protected]

Informatie

Bedrag subsidie:

Subsidie van maximum 4.000 euro per jaar met een voorschot van 50% na toewijzing.

Documenten:

Aanvragen

Hoe aanvragen:

  • Aanvraag indienen tussen 1 maart en 30 september van het lopende jaar met opgave van aard der werken.
  • Aanvraagformulier invullen, ondertekenen en mailen naar [email protected].

Verantwoording: