West-Vlaams Archievenplatform (WAP)

Het West-Vlaams Archievenplatform (WAP) is een informeel overlegorgaan van de archiefdiensten in de provincie West-Vlaanderen.

Het werd opgericht in 2001 met als voornaamste doelstelling een platform te bieden voor regelmatig overleg tussen de archiefdiensten over praktische problemen in het vakgebied en mogelijke samenwerking daarrond.

WAP-expo

In 2020 bestond het WAP 20 jaar. Om dit in de kijker te zetten, is gekozen voor de rondreizende tentoonstelling 'Duizend bommen en Granaten!', mét bijhorende publicatie.

Lees meer over de expo 'Duizend bommen en granaten'

Archiefmateriaal

Wens je tips om archiefmateriaal te bewaren en te reinigen? 

Naar aanleiding van de WAP-studiedag in 2017 werd een basispakket reinigen, inpakken en opbergen van archief opgesteld.

Ontdek het pakket hier

WAP-dag

Ieder jaar wordt een WAP-studiedag georganiseerd die een actueel thema behandelt en de opportuniteit biedt om van elkaar te leren. 

Ontdek hier de toekomstige en voorgaande WAP-dagen

Contact

Vragen?

Contacteer Isabelle Verheire, archiefconsulente Provinciaal Archief
T 050 40 72 72
[email protected]

Samenstelling van het bestuur