De geschiedenis van het archiefgebouw

In 1994 werd de provinciale archiefdienst opgericht om de bestuursdocumenten van de provincie en enkele privaatrechtelijke archieven te beheren en ter beschikking te stellen. De archieven, de leeszaal en de kantoren voor het archiefpersoneel werden ondergebracht in het Grootseminarie van Brugge.

Enkele jaren later bleek deze opslagplaats onvoldoende en werd gezocht naar een alternatief. In 1999 kocht de provincie het voormalige Jagershof, op enkele honderden meters van het Provinciehuis Boeverbos.

Archiefmagazijn in het Grootseminarie van Brugge

© Stadsarchief Brugge / Jaak A. Rau

Het Jagershof was sinds 1961 dé plaats in Sint-Andries om te feesten en te dansen. Het gebouw bestond uit een kleine voorbouw en een feestzaal. Aan alle mooie liedjes komt echter een eind: de zaak werd stopgezet en het gebouw werd tijdelijk aangewend als winkelpand.

 

In 1999 viel het oog van de provincie op dit pand, nadat het al een aantal jaren leeg stond. Het gebouw werd aangekocht, waarna een totaalrenovatie volgde.

De oude voorbouw werd gesloopt en vervangen door een nieuwbouw die uit twee bouwlagen bestond. Hierin werden de kantoren van de archiefmedewerkers, het sanitair, een vergaderzaal, een garage met aansluitend triagelokaal, een technische ruimte, een restauratielokaal en een leeszaal geschikt voor 16 bezoekers ondergebracht.

De leeszaal werd vernoemd naar de voormalige gedeputeerde Fernand Peuteman, die sterk ijverde voor de oprichting van de archiefdienst en voor de aankoop van het Jagershof.

Sloopwerken pand

Ontwerpplannen archiefgebouw

De voormalige feestzaal werd omgebouwd tot depotruimte, bestaande uit 2 niveaus. Mobiele metalen rekken en ladekasten werden toegevoegd, waardoor er ruimte ontstond voor 12 strekkende kilometer archief.

Om aan de hedendaagse vereisten voor archiefbewaring te voldoen werd een wand opgetrokken aan de binnenzijde van het depot. Tussen beide wanden werd isolerend materiaal aangebracht. De muurschildering van de feestzaal is dus nog steeds aanwezig, alleen is ze niet meer zichtbaar.

De spanten van het oude gebouw werden hergebruikt en zijn wel nog zichtbaar.  

In het voorjaar en de zomer van 2003 verhuisde het archiefpersoneel het archief vanuit het Grootseminarie naar de nieuwe locatie.

Op 4 december 2003 werd het archiefgebouw officieel geopend en werd de gedenkplaat ingehuldigd door de West-Vlaamse gouverneur Paul Breyne, gedeputeerden Gunter Pertry en Dirk De fauw en provinciegriffier Hilaire Ost.

Inhuldiging gedenkplaat