De geschiedenis van het archiefgebouw

In september 1994 werd de provinciale archiefdienst opgericht, die instond voor het beheren en ter beschikking stellen van de bestuursdocumenten van de provincie en enkele privaatrechtelijke archieven. Een archiefmagazijn in twee pandgangen van het Grootseminarie te Brugge werd in gebruik genomen om de archiefstukken te bewaren.

Enkele jaren later bleek deze opslagplaats onvoldoende en werd gezocht naar een alternatief. In 1999 vond de provincie de ideale plaats en kocht het voormalige Jagershof, op enkele honderden meters van het Provinciehuis Boeverbos.

Archiefmagazijn in het Grootseminarie te Brugge

© Stadsarchief Brugge / Jaak A. Rau

Het Jagershof kwam tot stand in 1961, waarbij het uitgroeide tot dé plaats in Sint-Andries om te feesten en te dansen. Het gebouw bestond uit een kleine voorbouw en een loods. Aan alle mooie liedjes komt echter een eind, zo ook voor deze feestzaal. De zaak werd stopgezet en het gebouw werd tijdelijk aangewend als winkelpand.

 

In 1999 viel het oog van de provincie op dit pand, nadat het al een aantal jaren leeg stond. Het gebouw werd aangekocht, waarna een totaalrenovatie volgde.

De oude voorbouw werd gesloopt en vervangen door een nieuwe voorbouw die uit twee bouwlagen bestond. Hierin werd plaats gemaakt voor de kantoren van de archiefmedewerkers, sanitair, een vergaderzaal, een garage met aansluitend triagelokaal, een technische ruimte, een restauratielokaal en een leeszaal geschikt voor 16 bezoekers.

De leeszaal werd vernoemd naar de voormalige gedeputeerde Fernand Peuteman, die de dienst oprichtte en de werken aan het gebouw startte.

Sloopwerken pand

Ontwerpplannen archiefgebouw

De oude loods werd omgebouwd naar een depotruimte, bestaande uit 2 niveaus. Mobiele metalen rekken en ladekasten werden toegevoegd, waardoor er ruimte ontstond voor 12 strekkende kilometer archief.

Om aan de hedendaagse vereisten te voldoen werd een wand opgetrokken in metselwerk aan de binnenzijde van de loods, waartussen isolerend materiaal aangebracht werd. De muurschildering van de feestzaal is dus nog steeds aanwezig, alleen is ze niet meer zichtbaar.

De spanten van het oude gebouw werden hergebruikt.  

Op 4 december 2003 werd de gedenkplaat officieel ingehuldigd door de West-Vlaamse gouverneur Paul Breyne, gedeputeerden Gunter Pertry en Dirk De fauw en provinciegriffier Hilaire Ost.

Inhuldiging gedenkplaat