Collectie archief

De inhoud van het archief bestaat uit:

 • processen-verbaal van de provincieraad, notulen van de deputatie, provinciale begrotingen en rekeningen, reglementen en verordeningen, het gedrukte 'Bestuursmemoriaal', het gedrukte 'Stand van het bestuur'
 • dossiers van de provinciale diensten 
 • documenten van het administratief toezicht op de lokale besturen
 • de atlassen van de buurtwegen
 • de atlassen van de onbevaarbare waterlopen
 • de vergunningsdossiers betreffende gevaarlijke, hinderlijke en ongezonde bedrijven
 • de dossiers over de lokale verkiezingen

Naast het bestuurlijk archief zijn er een aantal private archieven (pdf) opgenomen.

Bekijk welke bronnen en publicaties je kunt raadplegen over specifieke thema's.


 

Archiefrekken in het depot in het Provinciaal Archiefgebouw

Probat

Probat is de online archiefdatabank van het provinciaal archief en van heel wat stads- en gemeentearchieven. Deze website is nu helemaal vernieuwd en wordt gebruikt voor het papieren archief.

 • Zoeken gaat sneller, met de filters kan je je zoekopdracht verfijnen.
 • Eenmaal je archiefdocument gevonden, reserveer je het eenvoudig voor raadpleging in een leeszaal via ‘aanvraag inzage’.
 • De lay-out oogt frisser.

Zoek meteen een archiefstuk

Archiefportaal

Het archiefportaal is de online archiefdatabank van Digitaal Archief Vlaanderen (DAV) en wordt gebruikt door het provinciaal archief en andere lokale besturen voor het digitale archief. 

 • De informatie is opgedeeld in series (= categorieën van bestuursdocumenten).
 • Open het document rechtstreeks in de browser.
 • Privacygevoelige of vertrouwelijke documenten dienen aangevraagd te worden.

Raadpleeg meteen een archiefstuk