Bibliotheek

Ter ondersteuning van het archief, hebben wij heel wat publicaties ter beschikking voor inzage.
De publicaties worden op volgende manieren aangeworven:

 • Wettelijk depot
  Sinds 1 april 2008 is het wettelijk verplicht om bij de Koninklijke Bibliotheek van België 2 exemplaren te deponeren van alle in België uitgegeven niet-periodieke publicaties, boeken en brochures. Het Provinciaal Archief verzorgt de deponering voor alle provinciale diensten en vraagt een extra exemplaar ter aanvulling van de collectie.

   
 • Schenking leeszaalbezoekers
  Indien een leeszaalbezoeker archiefstukken van het Provinciaal Archief West-Vlaanderen gebruikt heeft om een publicatie te schrijven, vragen wij om een exemplaar te schenken. Dit levert een documentaire meerwaarde op voor toekomstige onderzoekers.

   
 • Aankoop + abonnement
  Indien een publicatie thematisch mooi aansluit op onze archiefcollectie, kan er tot aankoop overgegaan worden.
  Voor periodieke publicaties worden abonnementen afgesloten indien het tijdschrift een meerwaarde kan leveren voor de actuele werking van het archiefpersoneel.
Handbibliotheek archiefdienst

De indeling van de bibliotheek is gebaseerd op het ZIZO-plaatsingssysteem. Gezien de specifieke collectie hebben we geopteerd om met 6 hoofdcategorieën te werken.

 • Algemeen
 • Geschiedenis
 • Informatiebeheer
 • Natuur
 • Kunst
 • Samenleving

Een overzicht van de categorieën kan je hier vinden.

Benieuwd naar ons aanbod? Onze volledige collectie kan in Probat teruggevonden worden.