Inventariseren en waarderen van museum(directeurs)archief

Inhoud

Het archief van het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst-Provinciaal Museum Constant Permeke en het archief van conservator Willy Van den Bussche worden beide bewaard in het Provinciaal Archief West-Vlaanderen.

Door deze archieven te inventariseren en vervolgens te waarderen wilden we het onderzoeks- en ontsluitingspotentieel van deze archieven concretiseren.

Fase 1 (augustus 2021-juli 2022) focuste op de inventarisatie, waarbij de inhoud en samenstelling van beide archieven in kaart gebracht zijn.

Simultaan met de verwerking van het archief werd een netwerkkaart opgemaakt. Deze brengt het netwerk, de productiviteit en de activiteiten van Van den Bussche in kaart.

In fase 2 (augustus 2022-april 2023) wilden we het belang en gebruikspotentieel van deze archieven blootleggen door ze te waarderen en ze bij potentiële gebruikers in de kijker te zetten.

Dit project werd gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

Resultaten

Een overzicht van de eindresultaten van het project kun je hier consulteren: