Archief in de kijker

Archief provinciale Eerste Afdeling geïnventariseerd

Onlangs werd de inventarisatie van het archief van de voormalige eerste Afdeling voor de periode 1940-1995 afgesloten. Deze omvangrijke overdracht (320 m) biedt voor de onderzoeker belangwekkend materiaal onder andere over enkele aspecten van de geschiedenis en de nasleep van de Tweede Wereldoorlog; de invloed van de Duitse overheid op de organisatie van het provinciaal bestuur en de gemeentebesturen, de organisatie van de burgerbescherming en de epuratie van collaborerende ambtenaren en mandatarissen. Gedurende de gehele periode bleef veiligheid een belangrijk thema voor de eerste Afdeling; de Afdeling hield toezicht op het personeelsbeleid en de organisatie van brandweer en politie. Ook de verkiezingen van de lokale besturen, de samenstelling en de werking van deze besturen behoorde tot de bevoegdheid van de Afdeling. Zo bevat het archief veel gegevens over de beroering rond de door de overheid opgelegde fusies van de gemeenten in de jaren zeventig. Ook minder gekende facetten van het verleden komen aan bod zoals de grote woningnood die in de jaren vijftig van de vorig eeuw voorkwam.

Marc De Vos, Provinciaal Archief West-Vlaanderen

Je kan de inventaris online raadplegen via Probat. Heel wat beschrijvingen zijn omwille van de persoonsgegevens niet zichtbaar. Heb je een vraag en vind je het niet terug in Probat, mail dan naar [email protected].

Museum(directeurs)archief

Het archief van het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst-Provinciaal Museum Constant Permeke en het archief van conservator Willy Van den Bussche werden beide geïnventariseerd en gewaardeerd. 

Ontdek meer over dit project en de resultaten.