Strategisch Plan Geletterdheid West-Vlaanderen

Inventaris van goede praktijken

Samen met het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven) brengen we bestaande initiatieven rond geletterdheid in kaart én maken we die zichtbaar. Dit zal een doorlopende actie zijn doorheen het meerjarenplan van het SPG (tot in 2024).

Inspiratiemoment rond digitale geletterdheid

De Provincie werkt mee aan de inspiratiedag e-inclusie van Mediawijs, die (online) doorgaat op 9 december. Klare taal, maar dan digitaal? Ontdek hoe u zich als lokaal bestuur, bedrijf, ... kan profileren als e-inclusieve voortrekker. 

Meer info
 

Initiatief activeren via provinciaal subsidiereglement

Kent u het provinciaal subsidiereglement flankerend onderwijsbeleid al? 
De Provincie schrijft € 350.000 uit voor projecten binnen de vooropgestelde beleidsthema’s. Geletterdheid is hierbij een prioritair thema. 

Meer info