×

Cookies op West-Vlaanderen.be

Deze Website maakt gebruik van cookies om bezoekerstatistieken te meten en om voorkeuren van gebruikers te onthouden. Lees de toelichting als u meer wilt weten over het gebruik van cookies op deze website.
Ik ga akkoord.

 Contact

​Cel Onderwijs - 050 40 70 61

onderwijs@west-vlaanderen.be

onderwijs

Provinciaal platform Volwassenenonderwijs

 

In 2013 werd het provinciaal platform volwassenenonderwijs (PPVWO) opgericht met als doelstelling structureel (nog) meer en beter werk te maken van onderling overleg, contact, netwerk en samenwerking tussen de centra voor volwassenenonderwijs (CVO) en basiseducatie (CBE).

Het bewerkstelligen van een breed maatschappelijk relevant aanbod binnen het volwassenenonderwijs stond daarbij centraal. De rol van het Provinciebestuur binnen dit platform was en is er vooral gericht op het faciliteren van de netwerkvorming en draagvlakversterking.

Vanuit dit platform zijn, op aanzet van de Consortia, waardevolle initiatieven ontstaan die dikwijls als innovatief voorbeeld dienden voor andere regio's en provincies, vb. de West-Vlaamse leerwinkel, het "3 voor 1"-project,...

Na het verdwijnen van de consortia bleek er een sterke noodzaak tot het blijvend verenigen van alle West-Vlaamse CVO en CBE in een neutraal platform om van daaruit, regionaal en netoverschrijdend, hun positie in het onderwijslandschap te consolideren en waar mogelijk te versterken door beter te anticiperen op komende ontwikkelingen, wijzigingen en uitdagingen.

In dat kader gaat het platform ook regelmatig in overleg met het kabinet onderwijs en werd een resonantiegroep opgericht die als klankbord wordt ingezet bij het tot stand komen van conceptnota's en decreten.

Het PPVWO organiseert ook jaarlijks in de loop van de maand september de jaaropening van het volwassenenonderwijs. Dit jaar gaat de jaaropening door op 23 september 2016. Van zodra  het programma gekend is, wordt het hier ook opgenomen.

Meer informatie ?

Bea Van Imschoot - T 050 40 70 61 - G 0471 92 45 50

E bea.vanimschoot@west-vlaanderen.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© provincie West-Vlaanderen | LoQutus | algemene voorwaarden