×

Cookies op West-Vlaanderen.be

Deze Website maakt gebruik van cookies om bezoekerstatistieken te meten en om voorkeuren van gebruikers te onthouden. Lees de toelichting als u meer wilt weten over het gebruik van cookies op deze website.
Ik ga akkoord.

 Contact

​Cel Onderwijs - 050 40 33 54

onderwijs@west-vlaanderen.be

onderwijs

STE(A)M-onderwijs / Samenwerking RTC W-Vl

 

Waarom ?

In haar beleidsprioriteiten schuift de Provincie West-Vlaanderen de promotie van technisch- en beroepsonderwijs sterk naar voor​. Het kadert binnen de doelstelling van het stimuleren van een positieve studiekeuze. Om leerlingen op een actieve manier tot een technische keuze te begeleiden/stiumeren is er nood aan het aanbrengen van technische vakken in het basis- en secundair onderwijs. Dit kan via STE(A)M-onderwijs. STE(A)M staat voor Science-STEMlogo.pngTechnology-Engineering-Arts-Mathemathics en omhelst het ganse technische proces/alle mogelijkheden binnen de technische studierichtingen.

Op Vlaams niveau heeft men intussen het STEM-kader opgestart, maar het is duidelijk dat heel wat scholen nog een extra duwtje in de rug kunnen gebruiken om de STEM-vakken op een zinvolle en goede manier in de klaspraktijk te brengen. Net daar kunnen we als Provincie het verschil gaan maken. Hiervoor werken we samen met het Regionaal Technologisch Centrum (RTC) West-Vlaanderen.

Anno 2014 komen vele bedrijven tot de trieste vaststelling dat ze nauwelijks nog geschoolde technici vinden in eigen land, laat staan in eigen provincie. Daling van instroom en imagoproblematiek zijn daarbij de belangrijkste problemen. Bij het zoeken naar oplossingen wil  het RTC hierbij een cruciale rol uitoefenen door het technisch onderwijs te waarderen en de beroepen die daaruit voortvloeien in een positiever daglicht te plaatsen. Zij leggen de brug tussen scholen en bedrijven en nemen hierin een regisseursrol op.

Samen met VDAB, Syntra, sectorfondsen, bedrijven, vakbonden, werkgevers-werknemers organisaties,... organiseren zij een uniek samenwerkingsplatform. Het is de bedoeling hen samen te brengen, hen te informeren, te adviseren, te coördineren en eventueel ook samen acties te organiseren. Meer info ? www.rtcwestvlaanderen.be

Acties ?  

  • STEM-ambassadeur : Mevr. Els Callemein is als STEM-ambassadeur het aanspreekpunt om scholen, bedrijven, leerkrachten,... te informeren, adviseren en door te verwijzen op het vlak van STEM-onderwijs. Daarnaast gaat zij actief op zoek naar alle mogelijke informatie over STEM-onderwijs en verzamelt alle nuttige tips/links in de STEM-flash, een 3-maandelijkse nieuwsbrief (inschrijven nieuwsbrief). IMG_1629.JPG
  • STEM-studiedag : Jaarlijks gaat een STEM-studiedag door voor leerkrachten. Daarop worden praktische tips en goed onderbouwde STEM-activiteiten via workshops aan leerkrachten aangeboden. In 2016 lag de focus op leerkrachten lager onderwijs, in 2017 zal een dag voor leerkrachten 1e graad secundair onderwijs georganiseerd worden.
  • STEM-events : in de toekomst wordt er gezocht naar verdere samenwerking met bestaande initiatieven ter promotie van STEM, maar staan ook een aantal nieuwe events op stapel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© provincie West-Vlaanderen | LoQutus | algemene voorwaarden