×

Cookies op West-Vlaanderen.be

Deze Website maakt gebruik van cookies om bezoekerstatistieken te meten en om voorkeuren van gebruikers te onthouden. Lees de toelichting als u meer wilt weten over het gebruik van cookies op deze website.
Ik ga akkoord.
economieenstreekontwikkeling

economie en streekontwikkeling

 

Sedert de hervorming van de dienst Economie en de POM West-Vlaanderen in 2011 staat de POM in voor de onderbouwing van de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering.

De dienst Economie focust zich vooral op beleidsvoorbereiding. Voor het aspect economie en streekontwikkeling zijn haar taakstellingen in hoofdzaak als volgt:

 •      opmaken en opvolgen van overeenkomsten met de POM West-Vlaanderen
 •      opmaken en opvolgen van diverse soorten overeenkomsten en toelagedossiers met stakeholders. Dit is bijvoorbeeld het geval met 
  -   Syntra West
  -   ERSV; RESOC's; en SERR’s West-Vlaanderen
  -   VLAJO
 •      coördineren van overleg met diverse stakeholders en adviseren in diverse commissies, stuurgroepen, werkgroepen, zowel intern in het provinciebestuur als bij externe organisaties;
 •      uitvoeren van beleidsvoorbereidende studies en visies die buiten de scope van de agentschappen vallen.

In het verleden werd een belangrijk digitaal informatie- en kennisplatform voor economie en aanpalende beleidsdomeinen ontwikkeld via WES, tevens gekoppeld aan de economische bibliotheek. Meer info zie www.kennisplatformeconomie.be.

In de toekomst zal dit geïntegreerd worden in de provinciale werking en verruimd worden tot een ‘Kenniscentrum West-Vlaanderen’ ten behoeve van het eigen provinciaal beleid, lokale overheden en andere stakeholders. Belangrijke componenten hiervan zullen zijn: informatie en kennisverspreiding, algemene data en indicatoren voor West-Vlaanderen, toegepast prospectief beleidsmatig en sectoroverschrijdend onderzoek, in partnerschap met diverse actoren.

De strategische lijnen van het economische beleid van de Provincie voor de periode 2013-2018 vind je in West Deal.

De POM West-Vlaanderen concentreert zich inhoudelijk op een vijftal thema’s ter onderbouwing van de beleidsvoorbereiding en uitvoering van het provinciaal economisch beleid:

 • data, studie en advies;
 • ondernemerschap en bedrijfsinfrastructuur;
 • kennis, innovatie en technologie;
 • duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen;
 • transport en logistiek.

Meer informatie over de POM West-Vlaanderen: zie www.pomwvl.be.
Enkele deelaspecten vind je via de volgende websites:

 

 

kalender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© provincie West-Vlaanderen | LoQutus | algemene voorwaarden