×

Cookies op West-Vlaanderen.be

Deze Website maakt gebruik van cookies om bezoekerstatistieken te meten en om voorkeuren van gebruikers te onthouden. Lees de toelichting als u meer wilt weten over het gebruik van cookies op deze website.
Ik ga akkoord.

taakstelling dienst economie

 

De dienst Economie fungeert als ‘schakeldienst’, in het bijzonder tussen het provinciale beleid (deputatie en provincieraad) en de verzelfstandigde agentschappen Inagro, POM en Westtoer. Ook de afstemming met de andere provinciale diensten en diverse externe organisaties en overheden is daarbij belangrijk.
Onder de dienst economie vallen  3 bevoegdheden:

  • landbouw en visserij
  • economie en streekontwikkeling
  • toerisme en recreatie

De dienst economie focust zich vooral op beleidsvoorbereiding, haar taakstellingen zijn in hoofdzaak als volgt:

  • opmaken en opvolgen van overeenkomsten met de 3 verzelfstandigde agentschappen die het provinciaal beleid uitvoeren en helpen onderbouwen. Meer info over deze agentschappen: zie www.inagro.be, www.pomwvl.be en www.westtoer.be;
  • opmaken en opvolgen van diverse soorten overeenkomsten en toelagedossiers met stakeholders voor de bevoegdheden landbouw en visserij, economie en streekontwikkeling, en toerisme en recreatie, onder meer via het reglement toeristische impulsen;
  • coördineren van overleg met diverse stakeholders en adviseren in diverse commissies, stuurgroepen, werkgroepen, zowel intern in het provinciebestuur als bij externe organisaties;
  • uitvoeren van beleidsvoorbereidende studies en visies die buiten de scope van de agentschappen vallen.

In het verleden werd een belangrijk digitaal informatie- en kennisplatform voor economie en aanpalende beleidsdomeinen ontwikkeld via WES, tevens gekoppeld aan de economische bibliotheek. Meer info zie www.kennisplatformeconomie.be.

In de toekomst zal dit geïntegreerd worden in de provinciale werking en verruimd worden tot een ‘Kenniscentrum West-Vlaanderen’ ten behoeve van het eigen provinciaal beleid, lokale overheden en andere stakeholders. Belangrijke componenten hiervan zullen zijn: informatie en kennisverspreiding, algemene data en indicatoren voor West-Vlaanderen, toegepast prospectief beleidsmatig en sectoroverschrijdend onderzoek, in partnerschap met diverse actoren.

 

kalender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© provincie West-Vlaanderen | LoQutus | algemene voorwaarden