×

Cookies op West-Vlaanderen.be

Deze Website maakt gebruik van cookies om bezoekerstatistieken te meten en om voorkeuren van gebruikers te onthouden. Lees de toelichting als u meer wilt weten over het gebruik van cookies op deze website.
Ik ga akkoord.

onderzoek en voorlichting

 

Inagro vzw, onderzoek en advies in land- en tuinbouw

 

veld met teeltgewas    veld met champigons inagro vzw

Een belangrijke troef van de Provincie West-Vlaanderen is het Provinciaal agentschap Inagro vzw in Beitem. Vier belangrijke pijlers binnen dit centrum zijn:

  • uitvoeren van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, 
  • instaan voor kwaliteitsvolle voorlichting en advies,
  • dienstverlening op maat van de boer en
  • kwaliteitszorg.

 Meer informatie: www.inagro.be

 

VEMIS- Consortium Kennisopbouw Luchtemmissie Veehouderij

 

In de veehouderij is er een sterke dynamiek aan de gang. Er is evenwel geen drastische groei van de veestapel te noteren in (West-)Vlaanderen, maar wel worden de veeteeltbedrijven snel groter. Deze trend naar schaalvergroting kent verschillende oorzaken, zoals evoluties in de milieuwetgeving en dierenwelzijnsnormen, economische wetmatigheden,...

Grotere bedrijven hebben potentieel een grotere impact op de omgeving. Het is een belangrijke uitdaging om ook bij de groeiende veehouderijen een goede omgevingskwaliteit te blijven garanderen. De veschillende luchtemisssies komen dan snel in beeld: ammoniak, geur, fijn stof en broeikasgassen.

Veehouders, de overheid, stallenbouwers... worden geconfronteerd met veel vragen over de beste aanpak. VEMIS wil investeren in kennisopbouw inzake de lucthemissies in de veehouderij, waarbij prioriteit gaat naar geuremissies. Het gaat om onderzoek en ontwikkeling, voorlichting en demonstratie ter ondersteuning van deze verschillende doelgroepen.

Diverse acties zijn ondertussen opgestart, maar VEMIS wil zijn partnerschap breed uitbouwen. Alle stakeholders kunnen toetreden, mits een beperkte lidmaatschapsbijdrage en een duidelijk engagement om mee te zoeken naar oplossingen en het opbouwen van kennis.

VEMIS - Consortium Kennisopbouw Luchtemissies Veehouderij
Koning Leopold III laan 31
8200 Sint-Andries Brugge
Contactpersoon: Lieven Louwagie
info@vemis.be
T 050 40 72 36
www.vemis.be

VEMIS is een samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen, POVLT, ILVO en UGent.
Op 14 januari 2011 werd VEMIS aan de pers voorgesteld. ( persnota)

 

 

kalender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© provincie West-Vlaanderen | LoQutus | algemene voorwaarden