×

Cookies op West-Vlaanderen.be

Deze Website maakt gebruik van cookies om bezoekerstatistieken te meten en om voorkeuren van gebruikers te onthouden. Lees de toelichting als u meer wilt weten over het gebruik van cookies op deze website.
Ik ga akkoord.

Provincie verdeelt ruim 134.000 euro aan subsidies over 8 onderwijsprojecten

19-6-2017 14:10
flankerend onderwijs
Acht innovatieve onderwijsprojecten uit West-Vlaanderen ontvangen in totaal 134.100 euro steun van de Provincie West-Vlaanderen.

Dat besliste de deputatie van de Provincie in haar zitting van donderdag 15 juni 2017.
De ondersteuning past binnen het provinciaal reglement inzake subsidiëring van projecten flankerend onderwijsbeleid.

Een overzicht van de projecten die subsidies ontvangen:

Iedereen STEMgezind, Basisschool Sint-Lodewijk, Deerlijk20.000 euro
ToTAALzorg, CVO Miras, Kortrijk20.000 euro
STEM-robotkamp, VTI Torhout13.000 euro
STEM ICT, VIVES Tielt en Vrije Basisschool Sint-Jozef Lombardsijde20.000 euro
Allen voor STEM, STEM voor allen, Katholieke Basisscholen regio Poperinge20.000 euro
Bedrijfsgestuurd wetenschapsonderwijs, Don Boscocollege, Kortrijk15.000 euro
Junior First Lego League, VIVES, Kortrijk20.000 euro
De MAAKvakantie, HOWEST, Kortrijk6.100 euro
Totaal134.100 euro


Provinciaal reglement inzake subsidiëring van projecten flankerend onderwijsbeleid
Via het reglement wil de Provincie West-Vlaanderen innovatieve projecten in het kader van het onderwijsflankerend beleid in de provincie stimuleren en ondersteunen.

Het reglement werd in 2016 grondig herwerkt. Zo krijgen projectindieners de kans om hun projectidee op voorhand af te toetsen via een voortraject. Daarnaast worden alle projectindieners gehoord door de adviescommissie waardoor ze de kans krijgen hun dossier te verdedigen. Ten slotte werd het subsidiebedrag per project opgetrokken tot maximum 25.000 euro.

Binnen het reglement wordt gewerkt met een prioritair beleidsthema. Voor 2017 werd het thema 'STEAM' (Science Technology Engineering Arts Mathematics) vooropgesteld. Ingediende projecten moeten bij voorkeur (maar niet uitsluitend) inspelen op de nieuwe tendens van STEAM-onderwijs. Daarnaast kunnen ook projecten ingediend worden die aansluiten bij de beleidsdoelstellingen omtrent flankerend onderwijsbeleid, zoals projecten die een positieve studiekeuze, gekwalificeerde uitstroom of aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt bevorderen. Zo kunnen ook projecten uit het volwassenenonderwijs en volwasseneneducatie aan bod komen.

Volgende indienronde
Aanvragen voor projectsubsidies kunnen bij de Provincie West-Vlaanderen worden ingediend op volgend adres:

Provincie West-Vlaanderen, sectie Onderwijs
Koning Leopold III-laan 41,  8200 Sint-Andries

of online, via de website www.west-vlaanderen.be/onderwijs of via onderwijs@west-vlaanderen.be.

Wie gebruik wenst te maken van het voortraject, laat dit weten uiterlijk op 15 september 2017. Het dossier dient ingediend te worden vóór 15 oktober 2017. De projecten kunnen ten vroegste van start gaan op 1 januari 2018.

www.west-vlaanderen.be/onderwijs

Als bijlage is een overzicht van de projecten terug te vinden.

Meer info
kabinet gedeputeerde voor onderwijs van de Provincie West-Vlaanderen, Carl Vereecke
 thijs.descamps@west-vlaanderen.be of 050 40 31 98

Gepubliceerd onder:
onderwijs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© provincie West-Vlaanderen |