Waterbeheer

Wonen langs een waterloop

Waarmee moet je rekening houden als buur van een waterloop? Wat zijn de watertoetsrichtlijnen bij nieuwe projecten?

Bezoek het geoloket waterlopen.

Onderhoudswerken

Welke onderhoudswerken worden er uitgevoerd aan de onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen?

Raadpleeg de kaarten van de maaiwerken.

Waterschaarste

Wat je moet weten over de maatregelen tegen waterschaarste in de provincie West-Vlaanderen.

Digitale atlas Onbevaarbare Waterlopen

Meer informatie over de Digitale atlas van de Onbevaarbare Waterlopen vind je op de website van het CIW.

Historische atlas Onbevaarbare Waterlopen - 1950

In afwachting van het vervolledigen (van de atlaspunten) van de digitale atlas voor de Provincie West-Vlaanderen kan je op dit loket een uittreksel afhalen uit de historische atlas (1950) van de onbevaarbare waterlopen, inclusief de beschikbare gegevens van de detailplannen met bijhorende tabel.

Voor de vastlegging van het openbaar domein (door beëdigd landmeter-expert) dat toegekend is aan onze geklasseerde waterlopen 2e cat. kan dit als basis dienen. Mogelijks bevatten eigendomsaktes (via kadaster) nog verdere juridische details die primeren op deze historische atlas.

Heb je een vraag over waterlopen?

Directeur Jan Vandecavey
Koning Leopold III-laan 41
8200
Sint-Andries