Waterbeheer

Wonen langs een waterloop

Waarmee moet je rekening houden als buur van een waterloop? Wat zijn de watertoetsrichtlijnen bij nieuwe projecten?

Bezoek het geoloket waterlopen.

Onderhoudswerken

Welke onderhoudswerken worden er uitgevoerd aan de onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen?

Raadpleeg de kaarten van de maaiwerken.

Waterschaarste

Wat je moet weten over de maatregelen tegen waterschaarste in de provincie West-Vlaanderen.

Lopende projecten

Bekijk hier de projecten tegen wateroverlast en droogte die worden uitgevoerd.

Bekijk de verschillende projecten binnen het programma Water-Land-Schap.

Heb je een vraag over waterlopen?

Directeur Jan Vandecavey
Koning Leopold III-laan 41
8200
Sint-Andries