Overzichtstabel visserij provinciedomeinen West-Vlaanderen 2023