Uitbreiding De Gavers - zone 3 - Herstel natuurlijke bedding Gaverbeek