Landbouw

Landbouwbeleid West-Vlaanderen

Het provinciaal landbouwbeleid krijgt uitvoering via drie pijlers.

Lees meer over de werking en visie op het West-Vlaams landbouwbeleid.

Beleidsacties Land- & Tuinbouw

De provinciale landbouwcel neemt het voortouw in beleidsvoorbereiding, -planning en -opvolging.

Enkele beleidsacties:

Provinciale Ondersteuning & Reglementen

De Provincie voorziet in diverse vormen van ondersteuning:

Data, Cijfers & Onderzoek
Korte Keten

De Provincie West-Vlaanderen en haar agentschappen hebben een uitgebreide werking op korte keten.

Communicatie

De Provincie zet in op communicatie richting haar 64 lokale besturen.