×

Cookies op West-Vlaanderen.be

Deze Website maakt gebruik van cookies om bezoekerstatistieken te meten en om voorkeuren van gebruikers te onthouden. Lees de toelichting als u meer wilt weten over het gebruik van cookies op deze website.
Ik ga akkoord.
wettelijkstatuut

 

Onkostenvergoeding

Vrijwilligerswerk is in principe onbezoldigd. Doch kan de organisatie, als ze daarvoor kiest, de kosten van de vrijwilliger vergoeden.
De vrijwilliger heeft geen recht op een vergoeding, de organisatie bepaalt zelf haar beleid terzake. De organisatie moet de vrijwilliger wel informeren over welke kosten vergoed worden en volgens welk systeem, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan.

Er moeten geen belastingen betaald worden, geen fiscale fiches opgesteld (vergelijkbaar met systeem ‘kosten eigen aan de werkgever’) en er moeten geen bijdragen voor sociale zekerheid betaald worden als de maxima worden gerespecteerd.

Ook uitkeringsgerechtigden mogen een kostenvergoeding ontvangen zonder verlies van hun vervangingsinkomen (mits voldaan aan enkele voorwaarden).
Occasionele vergoedingen in natura worden toegestaan.

Forfaitaire (of vaste) kostenvergoeding

Er gelden volgende maxima

€ 33,36 maximum/dag/vrijwilliger
€ 1.334,55 maximum/jaar/vrijwilliger

De administratie van de belastingen vraagt dat organisaties een nominatieve lijst bijhouden, op papier of digitaal, met per dag het bedrag van de vergoeding per vrijwilliger.

Meer info vindt u bij de FOD Sociale Zekerheid en de FOD Financiën.

Reële (of variabele) kostenvergoeding

Deze zijn onbegrensd, maar buitensporige bedragen worden niet aanvaard.
De max. kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met de eigen wagen, motorfiets of bromfiets bedraagt 0,3363 €/ km van 01.07.2016 tot en met 30.06.2017. De vergoeding voor een verplaatsing met de fiets tijdens dezelfde periode bedraagt max €0,21/km.
Elke organisatie bepaalt zelf welke kilometers, aan wie en aan welk tarief, worden terugbetaald. Als de vergoeding berekend wordt op basis van de afgelegde kilometers wordt ze beschouwd als een terugbetaling van werkelijke kosten (een hogere vergoeding mag alleen mits bewijs van de extra kosten).

De organisatie bewaart de bewijsstukken voor de boekhouding en registreert aan wie de kosten werden terugbetaald een bewijsstuk voor de km-vergoeding per dag, week of maand bevat minstens: datum - van/naar - reden verplaatsing - aantal km, onderaan totaal maken en vermenigvuldigen met afgesproken km-vergoeding.

Lokale besturen moeten voor de RSZPPO een nominatieve lijst bijhouden waarin per kalenderjaar voor elke vrijwilliger de vergoedingen vermeld worden, ook voor de reële kosten.

EN/EN of OF/OF?

De twee kostenvergoedingssystemen mogen niet door elkaar gemengd worden, in hoofde van één vrijwilliger, per kalenderjaar, met uitzondering van het terugbetalen van vervoerskosten (maximaal 2000km/jaar rekening houdend met de heersende maximale kilometervergoeding).

De vergoeding voor het gebruik van openbaar vervoer, de eigen wagen of fiets mag maximaal 2000x de kilometervergoeding (voor de auto) bedragen.

De vrijwilliger moet zelf waken over het niet mengen van beide systemen én de maxima die hij mag ontvangen, want een organisatie weet alleen wat zij vergoedt en niet wat de vrijwilliger eventueel elders nog ontvangt.

Voor meer informatie zie ook de betreffende pagina op www.vrijwilligerswerk.be.

kalender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© provincie West-Vlaanderen | LoQutus | algemene voorwaarden