×

Cookies op West-Vlaanderen.be

Deze Website maakt gebruik van cookies om bezoekerstatistieken te meten en om voorkeuren van gebruikers te onthouden. Lees de toelichting als u meer wilt weten over het gebruik van cookies op deze website.
Ik ga akkoord.

​​​​​Openbare hulpverlening ​

Alles weten over noodplanning

Wil je weten hoe overheden en interventiediensten zich voorbereiden op noodsituaties? Ben je benieuwd naar de manier waarop het crisisbeheer in België georganiseerd is?

Lees er alles over in de brochure "Noodplanning en crisisbeheer in België".

fb.jpg
 

Rol van de gouverneur bij elektriciteitsschaarste​

Ook de gouverneur heeft een rol bij elektriciteitsschaarste. Hij beslist niet over de afschakeling, maar moet zich voorbereiden op de gevolgen van een elektriciteitsuitval.

Lees meer...​

Noodplanning in West-Vlaanderen

De gouverneur is bevoegd voor de coördinatie van de hulpverlening bij zware rampen. Om dit op een snelle en gecoördineerde manier mogelijk te maken, kreeg hij de opdracht om noodplannen op te stellen.

Lees hier meer over de volgende onderwerpen:

 • de vijf disciplines
 • crisiscommunicatie
 • psychosociale zorg
 •  

  Extra documentatie

 • Leidraad nafase (pdf)
 •  Brochure nucleaire rusico's en de landbouw
 •  

  Nog vragen?

  Mail de federale dienst openbare hulpverlening, civiele veiligheid

  Rol van de gouverneur bij elektriciteitsschaarste

  Door de onverwachte sluiting van drie kerncentrales stelt Elia, de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit, een risico op elektriciteitstekort in de loop van deze winter 2014-2015 voorop.  Zeker bij een aanhoudende koudegolf in België en haar buurlanden, verwacht men een tekort.
  Het risico op elektriciteitstekort wordt reeds sinds enkele maanden aangepakt door de verantwoordelijken voor de elektriciteitsvoorziening: de Staatssecretaris voor Energie, de minister van Economie, alsook Elia.  Zij maakten het afschakelplan op, dat als ultiem middel zal toegepast worden om een black-out te vermijden.  Meer info hierover vindt u via www.elia.be en  http://economie.fgov.be/nl/   Bij de FOD Economie is er een call centrum actief voor vragen van de bevolking en dit tussen 9 en 17u: 0800 120 33
   
  Overheden en burgers kunnen echter samen inspanningen leveren waardoor het mogelijks niet tot een afschakeling moet komen.  Bij een dreiging tot elektriciteitsuitval zal opgeroepen worden om elektriciteit te gaan besparen.  Ook in de gebieden die niet afgeschakeld worden, zal gevraagd worden om solidair inspanningen te leveren en zuinig om te springen met elektriciteit.  Hoe u dit kan doen, vindt u op 

   
  De federale, provinciale en lokale overheid zijn bevoegd voor crisisbeheer.  Gezamenlijk doen zij inspanningen om zich voor te bereiden op een stroomtekort.  Voor algemene informatie hierover, verwijzen we naar http://crisiscentrum.be/
  De gouverneur heeft als verantwoordelijke voor de veiligheid op het grondgebied van zijn provincie de risico’s op bovenlokaal niveau opgelijst en prioriteiten bepaald.  Samen met brandweer, politie, medische diensten, nutsmaatschappijen, vervoersmaatschappijen,… bracht hij de voornaamste knelpunten bij uitval van elektriciteit in kaart.  Een crisisstrategie werd opgemaakt en communicatieafspraken van federaal over provinciaal naar lokaal niveau werden vastgelegd.  
  Op basis van deze risicoanalyse werkt de dienst noodplanning momenteel een (provinciaal) Bijzonder Nood- en Interventieplan elektriciteitsschaarste uit.  Voor en samen met de gemeenten maakt de dienst noodplanning een sjabloon op voor een gelijkaardig BNIP op gemeentelijk niveau. Een goede voorbereiding beperkt immers de impact en hinder van een eventuele afschakeling zoveel als mogelijk!
  Op vraag van de gouverneur bezorgden de distributienetbeheerders verdere info over de straten die mogelijks afgeschakeld zullen worden.  Zie hiervoor de websites van de distributienetbeheerders: Eandis  http://www.eandis.be/eandis/energieschaarste.htm of Infrax http://www.infrax.be/nl/wat-te-doen-bij/elektriciteitsvoorziening-in-de-winter/stratenlijst-elektriciteitsschaarste​


   

   

kalender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© provincie West-Vlaanderen | LoQutus | algemene voorwaarden