×

Cookies op West-Vlaanderen.be

Deze Website maakt gebruik van cookies om bezoekerstatistieken te meten en om voorkeuren van gebruikers te onthouden. Lees de toelichting als u meer wilt weten over het gebruik van cookies op deze website.
Ik ga akkoord.

 

    

logo Europa

logo interreg

 

 

Union Européenne – Fonds Européen de Développement Régional - Europese Unie – Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
Interreg efface les frontières - Interreg doet grenzen vervagen

Uitwisselingsdag "Duurzaam boeren: vandaag en morgen" 1 juni 2010

Op 1 juni 2010 ging in het ISA (Institut Supérieur d'Agriculture) van Lille (F) een uitwisselingsdag door over duurzaam boeren, georganiseerd door de parnters van het Europees project DurAgr'ISO 140001 (Interreg IV France-Wallonie-Vlaanderen). Het was een geslaagd initiatief met een 90-tal deelnemers die gediscussieerd hebben over het belang van de toepassing van een milieumanagementsysteem op landbouwbedrijven om zo de druk van deze bedrijven op het milieu te verminderen. Ook de relatie met de samenleving kwam aan bod.

Hieronder volgen de verslagen en presentaties van deze uitwisselingsdag

Welkom
M. Delefortrie, voorzitster Terr'Avenir Picardie

Reflectie over duurzaamheid
A. Tolub, PeriG

Reflectie : Is certificering nodig in de landbouw?
F. Thilmany, CRA-W

Voorstelling van het project DurAgr'ISO14001
D. Stilmant, CRA-W

Stand van zaken instrumenten voor evaluatie van de duurzaamheid van de landbouwbedrijven
A. Tolub, PeriG - P. Parache, CRA-W

 Instrumenten voor milieucertificering in groep
V. Charrier, PeriG

Reflectie over landbouw en samenleving
P. Parache, CRA-W

Conclusie van de workshop "het project DurAgr'ISO14001 in de praktijk"
V. Charrier, PeriG - J. Mahieu, Proclam - M. Delefortrie, Terr'Avenir Picardie

Conclusie van de workshop "Duurzaamheidsindicatoren: voor wie en waarom?"
P. Parache, CRA-W - A. Tolub, PeriG

Conclusie van het workshop "Certificering: keuze/meerwaarde of verplichting?"
F. Thilmany, CRA-W - D. Batteux, Terr'Avenir Picardie 

 

Het project DurAgr'ISO 14001

Duurzaam ondernemen… over de grenzen heen!

In deze moeilijke tijden is landbouw heel sterk in evolutie. Dat je als boer maar beter mee bent met alle uitdagingen, is geen nieuws. Maar hoe pak je de bedrijfsvoering het best aan met het oog op de toekomst?  Hoe duurzaam is een landbouwbedrijf eigenlijk? En vooral: hoe kan een bedrijf duurzamer worden?

Duurzaamheid wordt concreet

Het Interreg-project DurAgr’ISO 14001 probeert een antwoord te geven op deze vragen via een zogenaamd beheersysteem of zorgsysteem. Dit systeem moet in de eerste plaats duurzaamheid op een bedrijf meten, maar moet ook een actieplan meegeven om de zwakkere punten in de bedrijfsvoering te verbeteren.

Uiteraard starten we bij de opmaak van dit systeem niet zomaar van nul. We gaan o.a. uit van een bestaand Frans milieubeheersysteem dat wordt toegepast door de vereniging van boeren Terr’Avenir. Dit systeem zullen we uitbreiden met een economisch en sociaal luik en we willen bovendien zo goed mogelijk de bestaande certificeringssystemen integreren (IKM, GlobalGAP, …). Zo hoeft de vooruitstrevende boer niet twee maal dezelfde gegevens te verzamelen en bij te houden.

Uiteindelijk willen we deze duurzaamheidsmethode certificeerbaar maken. Op die manier heb je pas echt het bewijs van je inspanningen in handen.

Voor en door boeren

Als je als boer geïnteresseerd bent in de opmaak en toepassing van dit systeem, dan kunnen we jouw inbreng goed gebruiken! Help je graag mee helpen nadenken hoe dit beheersysteem er moet uitzien? Interesse in een analyse van je bedrijfsvoering met bijhorend actieplan? Wil je je gegevensverwerking beter structureren? Leer je liefst bij door ervaringen te delen met collega’s? Wil je er gewoon meer over weten?

Contacteer:

melanie.vanstaen@west-vlaanderen.be
Ieperseweg 87
8800 Rumbeke-Beitem
T 051 27 33 92
F 051 24 00 20

Op het einde van de rit willen we een netwerk van duurzame referentiebedrijven bekomen, waar inspanningen op ecologisch en sociaal vlak tegenover de gepaste economische voordelen staan. En… waar de toekomst verzekerd is!

 Voornaamste projectpartners

-       PROCLAM, Provinciaal Centrum voor Landbouw en Milieu (Vl)

-       PIVAL, Proefcentrum voor Innovatie, Verbreding en Advies voor Landbouw en veehouderij (Vl)

-       CRA-W, Centre wallon de Recherches Agronomiques (W) – projectleider

-       FUGEA, Fédération Unie des Groupements d’Eleveurs et d’Agriculteurs (W)

-       PNPC, Parc Naturel du Pays des Collines (W)

-       Peri G Consultants (F)

-       Association Terr’Avenir Picardie (F)

 Communicatie

Op 25 juli 2009 werd dit project voorgesteld op een persconferentie tijdens de Landbouwbeurs van Libramont. Naast de korte inhoud van project en een beknopte voorstelling van de betrokken projectpartners, kwam ook M. Tupigny aan bod. Deze Franse boer is lid van de vereniging Terr’Avenir en kwam getuigen over zijn ervaringen met het milieuzorgsysteem volgens de norm ISO 14001. 

Voor zijn verhaal: klik hier.

Wens je de volledige inhoud van de persmap te ontvangen, contacteer dan Melanie Vanstaen (gegevens: zie hierboven).

­­Enkele termen

DurAgr’ISO14001?

Een 3-jarig project (2009-2012) in het kader van het Interreg IVa programma France-Wallonie-Vlaanderen met de steun van het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling).  

Duurzaamheid?

Duurzaamheid is een vaag begrip en wordt vaak te pas en te onpas gebruikt. Maar wat houdt het nu precies in? Eén van de mogelijke definities: “Duurzaamheid zorgt ervoor dat de huidige behoeftes worden voorzien zonder uit te sluiten dat volgende generaties aan hún behoeftes kunnen voldoen” (Brundtland-rapport, 1987). Met andere woorden: hoe kan een bedrijf goed blijven draaien zonder schade te berokkenen aan anderen, zowel nu als later? Duurzaamheid berust op drie pijlers: een economische pijler, een sociale pijler en een milieupijler. Deze drie luiken zijn bij elke beslissing even belangrijk!

 Beheersysteem?

Bij bv. een milieubeheersysteem worden alle activiteiten van een bedrijf beoordeeld op hun milieu-impact. De pijnpunten komen in een haalbaar actieplan terecht om zo te worden aangepakt. Deze cyclus wordt elk jaar herhaald zodat de verbeteringen niet eenmalig gebeuren, maar deel uitmaken van een continu proces.

 Terr’Avenir?

Het is een vereniging met een ISO 14001 certificaat die boeren samenbrengt onder hetzelfde ‘merk’. Voor alle duidelijkheid: de vereniging heeft een certificaat, niet het individuele bedrijf.

 ISO 14001?

Het is een internationaal erkende norm en wordt wereldwijd toegepast om milieuzorgsystemen op te zetten en te certificeren. Basisbeginselen zijn een milieuaspectenanalyse en continue verbetering. Aangezien de norm certificeerbaar is, draagt dit bij tot de erkenning en herkenning door klanten en burgers wereldwijd.

 

kalender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© provincie West-Vlaanderen | LoQutus | algemene voorwaarden