×

Cookies op West-Vlaanderen.be

Deze Website maakt gebruik van cookies om bezoekerstatistieken te meten en om voorkeuren van gebruikers te onthouden. Lees de toelichting als u meer wilt weten over het gebruik van cookies op deze website.
Ik ga akkoord.

​​​​​Documentaire​


Ter voorbereiding van 'de Plaatsbepalers' heeft de Dienst ruimtelijke planning van de provincie de voorbije maanden haar huiswerk gemaakt. Samen met de gebiedsgerichte wer​​​king en de streekintercommunales Leiedal en WVI werden zes ruimtelijke principes voor de provincie gedetecteerd.

Klik hier voor de 20 minuten durende documentaire waarin we je haarscherp uitleggen welke ruimtelijke principes dit zijn.​

Regionota 1.0

 

De zes ruimtelijke principes vormen een leidraad voor het uitwerken acties per regio. Deze oefening werd gemaakt voor de regio Kust, de regio Midden-West-Vlaanderen, de regio Noord-West-Vlaanderen, de regio Westhoek en ten slotte de regio Zuid-West-Vlaanderen. De vijf regionota's kan je via onderstaande links downloaden.

r​egio Kust

regio Westhoek

regio Noord-West-Vlaanderen

regio Midden-West-Vlaanderen

regio Zuid-West-Vlaanderen​

 

Regionota 2.0

 

De conclusies van de workshops met experten, lokale politici en burgers werden samengebracht in Regionota 2.0. Tijdens vijf feedbackmomenten (één voor elke regio) stelden we deze nota aan de aanwezigen voor.

​In Regionota 2.0 kan iedereen lezen waarover de Plaatsbepalers het hebben gehad tijdens de verschillende workshops, waarover ze het eens waren en waarover verder debat gewenst is. De vijf regionota's 2.0 kan je via onderstaande links downloaden.

Regio Zuid-West-Vlaanderen

Regio Kust​

Regio Noord-West-Vlaanderen​

Regio Westhoek​

​Regio Midden-West-Vlaanderen​


Regionota 3.0


Regionota 2.0 werd voorgelegd op een feedbackmoment per regio. Het debat werd gevoerd. Het resultaat werd samengevat per item. De 5 regionota 3.0 kan je via onderstaande links downloaden​

Regio Zuid-West-Vlaanderen

Regio Kust​

Regio Noord-West-Vlaanderen​

​Regio Westhoek

​Regio Midde​n-West-Vlaanderen​


Hoe verder?


De regionota's werden ook voorgelegd aan andere overleg fora zoals de provinciale Minaraad, Provinciale Landbouwkamer, lokaal atria (samenkomst gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren),…

Het resultaat van de plaatsbepalers en van de andere fora wordt behandeld door de PROCORO (Provinciale Commissie Ruimtelijke Ordening). Hierin zetelen zowel provinciale administraties en middenveldorganisaties van diverse sectoren en vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. De PROCORO zal dus ook de deputatie adviseren. Dit wordt afgerond in de maand september en zal U ook kunnen raadplegen op de website;

​Op basis van al deze informatie zal de dienst ruimtelijke planning een voorstel van herziening formuleren ten aanzien van het provinciaal beleid  (deputatie- provincieraad). Dit mag tegen het einde van het jaar verwacht worden. Het is aan het beleid om in het voorjaar 2017 beslissingen te nemen. Hierbij zullen de gemeentebesturen geraadpleegd worden vooraleer de decretale procedure zal worden opgestart. Tijdens deze decretale procedure wordt er ook een openbaar onderzoek georganiseerd (vermoedelijk eind 2017) waar u ook een inbreng zal kunnen doen.


kalender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© provincie West-Vlaanderen | LoQutus | algemene voorwaarden