×

Cookies op West-Vlaanderen.be

Deze Website maakt gebruik van cookies om bezoekerstatistieken te meten en om voorkeuren van gebruikers te onthouden. Lees de toelichting als u meer wilt weten over het gebruik van cookies op deze website.
Ik ga akkoord.

Landbouwpraktijken met hoge ecologische waarde:

 aGRARISCH NATUURBEHEER

Agrarisch Natuurbeheer

 eNERGIE  Energie
 EROSIE Bodem
 dURaGRISO  Duurzaamheid
 DRAAGVLAKVERBREDING  Draagvlakverbreding
  
 Sinds 1993 is het Provinciaal Centrum voor Landbouw en Milieu (PROCLAM) v.z.w. op diverse terreinen actief.
Hoofddoelstelling is dat leden van verschillende organisaties en diensten uit de sectoren natuur en milieu, landbouw en recreatie regelmatig met elkaar overleg plegen en gezamenlijk oplossingen zoeken voor de knelpunten in het raakvlak milieu, natuur, landschap en landbouw.

Naast het structureel overleg met de 27 leden-organisaties worden diverse projecten opgezet binnen de thema’s agrarisch natuur- en landschapsbeheer, water(zuivering), bodem(erosie), energie(besparing), … Hiervoor wordt met meerdere partners samengewerkt. Regelmatig worden demonstratiebezoeken georganiseerd om zo de opgedane kennis zo ruim mogelijk uit te dragen.

Proclam vzw is gehuisvest binnen het Provinciaal Onderzoekscentrum voor Land- en Tuinbouw (POVLT)

kalender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© provincie West-Vlaanderen | LoQutus | algemene voorwaarden