×

Cookies op West-Vlaanderen.be

Deze Website maakt gebruik van cookies om bezoekerstatistieken te meten en om voorkeuren van gebruikers te onthouden. Lees de toelichting als u meer wilt weten over het gebruik van cookies op deze website.
Ik ga akkoord.

Banner_evite_def.jpg 

 

Op vrijdag 20 mei organiseerde de Provincie West-Vlaanderen en Samenhuizen vzw een inspirerende studiedag voor lokale overheden over gemeenschappelijk wonen in de stads- of dorpskern. Hieronder kan je alle presentatie van die dag terugvinden. Meer info over het project waar de studiedag plaatsvond kan je terugvinden op www.cohousingtielt.be.

 

Presentaties & Info

Gemeenschappelijk wonen, een waaier aan originele woonvormen
Luk Jonckheere, voorzitter Samenhuizen vzw gaf duiding bij de verschillende vormen van gemeenschappelijk wonen.

Samenhuizen deel 1 


Een visionaire blik op ruimtegebruik in Vlaanderen
Het architectenbureau BOGDAN & VAN BROECK heeft een duidelijke visie op ons huidige ruimtegebruik in Vlaanderen en wat de toekomst hiervoor brengt. Grondgebruik en verdichting zijn daarin de kernwoorden. Tom Boogaerts ging dieper in op de uitdaging om mensen opnieuw te leren samenleven.

Bogan & Van Broeck

 

Creatieve stedenbouwkundige beschouwing rond gemeenschappelijk wonen vanuit de praktijk
Peter Vanden Abeele van MAAT-ontwerpers brachten zijn ervaringen met gemeenschappelijk wonen in een aantal lokale cases. Hij gaf aan hoe er vandaag in ontwerpend onderzoek en vanuit de huidige planningsinstrumenten kan worden omgegaan met samenhuizen.

MAAT-ontwerpers


Welke rol kunnen lokale besturen opnemen?  
Sofie Deberdt van Samenhuizen vzw gaf een aantal tips over hoe lokale besturen initiatieven rond gemeenschappelijk wonen kunnen ondersteunen.

Samenhuizen deel 2

 

Casus 'Paterssite' (Sint-Niklaas)
Wannes De Vleeschauwer, projectmanager wonen intercommunale Interwaas

Paterssite

De Paterssite ligt in de Elisabethwijk en bestaat uit de H. Hartkerk, het klooster met tuin, de zaal Famila en een parking. De totale oppervlakte van de site bedraagt 6.230 m². Op 1 juli 2014 werd de kerk onttrokken aan de eredienst. De stad kocht de Paterssite in 2014 met middelen van het federaal grootstedenbeleid. De herontwikkeling van de site start in de eerste helft van 2017 met de renovatie van de H. Hartkerk. Nadat de kerk is omgevormd naar gemeenschapszaal kan zaal Familia verhuizen en kan de rest van de ontwikkeling van de site starten. In afwachting van de definitieve renovatie van de site werd de kloostertuin in 2015 al opgeruimd en opengesteld als buurttuin.

Meer info: via Christien Geldolf, huisvestingsambtenaar Stad Sint-Niklaas en www.sint-niklaas.be/nieuws/een-nieuwe-toekomst-voor-de-paterssite-0


Casus 'Kop van Prado' (Kortrijk)
Ben Mertens, general manager SOK (AGB stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk)

Kop van Prado

Het AGB SOK wenst in opdracht van stad Kortrijk de gronden en gebouwen in de Zwevegemsestraat en de Sint-Denijsestraat over te dragen (verschillende formules van overdracht zijn mogelijk) aan een groep particulieren die instaat voor de bouw van het project cohousing, er zelf gedomicilieerd is en geen winst- of speculatieve doelstellingen voor ogen heeft. De woningen binnen een cohousingproject zijn doorgaans iets kleiner dan een modale gezinswoning. De verminderde private oppervlakte wordt ruimschoots gecompenseerd door een uitgebreid 'common house' en gemeenschappelijke buitenruimte. Door compact en groepsgericht te bouwen is diversiteit mogelijk. Door het kiezen voor een open gemeenschap, die een afspiegeling is van de huidige maatschappij, zijn er binnen cohousing ook mogelijkheden voor kansgroepen en is er ruimte voor verschillende generaties. Een duurzaam project betekent hierbij ook dat er als groep wordt gedacht en gewerkt aan 'zelfvoorziening' op vlak van energie, water en eventueel voedsel.

Meer info: www.kortrijk.be/sok/nieuws/gemeenschappelijk-eco-woonproject-kortrijk-site-kop-van-prado

 

Casus Brugwonen (Brugge)
Pieter Vandewalle, architect en onderzoekcoördinator toegepaste architectuur Howest en Luc De Smedt, directeur Brugse Maatschappij voor Huisvesting

Brugwonen

Brugwonen, een initiatief opgestart door drie mantelzorgers uit regio Brugge-Oostende, streeft ernaar om op korte termijn een geïntegreerde woonvorm te realiseren voor volwassenen met gestabiliseerde psychische kwetsbaarheden. Op initiatief van de Brugse Maatschappij voor Huisvesting (BMH), wordt daarom al enige tijd gedacht aan een vorm van samenwonen binnen het kader van sociale huisvesting en dit in nauwe samenwerking met zorg- en ondersteuningsdiensten. OoTA (HoWest) heeft zich geëngageerd om dit louter huisvestingsvraagstuk diepgaander te bestuderen en kreeg daarvoor middelen ter beschikking van de provincie West-Vlaanderen. Dit onderzoek richt zich naar zowel woonmodel, zorgorganisatie, betaalbaarheid … en zal voor deze specifieke doelgroep een zo optimaal mogelijke oplossing zoeken.

Meer info: www.brugwonen.be en www.focus-wtv.be/video/psychiatrische-pati%C3%ABnten-integreren-zich-sociale-woonwijk

 

Casus Kotwonen voor senioren (Wervik)
Myriam Deloddere, secretaris OCMW Wervik

Kotwonen voor senioren

Op de tweede verdieping van het Sint-Janshospitaal zijn 9 woongelegenheden voor senioren beschikbaar. Iedere bewoner beschikt over een kamer (met of zonder douche). De bewoner kan nog gebruik maken van de gemeenschappelijke keuken, badkamer en zithoek. Alle bewoners leven samen: boodschappen doen, koken, afwassen, activiteiten bijwonen,... Als bewoner heeft men voorrang bij een opname in een woonzorgcentrum van het Sociaal Huis Wervik.

Meer info: www.wervik.be/sociaalhuis/producten/groepswonen-voor-senioren en www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20140128_00951992


Foto's

 

 

Contact

Provincie West-Vlaanderen, Steunpunt duurzaam Wonen en Bouwen - Acasus
Wannes Meersmans - 050 40 32 23 - wannes.meersmans@west-vlaanderen.be

Provincie West-Vlaanderen, dienst wonen
Filip Van Lancker - 050 40 32 18 - filip.van_lancker@west-vlaanderen.be

 

uitn_logo's alle.PNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© provincie West-Vlaanderen | LoQutus | algemene voorwaarden