Kennisplatform Openbare Verlichting

Wat is het Kennisplatform Openbare Verlichting?

Het Kennisplatform wil nieuwe inzichten en ervaringen met betrekking tot openbare verlichting uitwisselen en gemeenten steunen om samen met hun netbeheerders een actief beleid te voeren.
De 4 partners van het project (Provincie West-Vlaanderen, Vlaamse Landmaatschappij, West-Vlaamse Intercommunale en Leiedal) vormen de initiatiefgroep. Ook Eandis, Infrax, AWV, Groen Licht Vlaanderen, LNE en Preventie Lichthinder Vlaanderen werken mee.
Het Kennisplatform volgt nieuwe ontwikkelingen op en ondersteunt experimenten en proefprojecten. Per bijeenkomst zijn er een 40-tal deelnemers, samengesteld uit gemeentelijke ambtenaren en politici. 

Een greep uit het aanbod van thema's: 

 • Masterplannen
 • Feestverlichting
 • Verkavelingen
 • (doven) Monumenten- en kerkverlichting
 • Sportterreinen
 • Verbruik OV
 • Actieve markering
 • (vernieuwde) Lichtvisie AWV
 • Bewegingsdetectie
 • Weekendregime
 • Samenwerking gemeenten rond doven
 • LED-verlichting, impact van lichtvervuiling op dieren
 • Technologische ontwikkelingen in LED
 • Europees project Smart Light Concepts
 • Verzekeringen gemeenten ikv OV
 • Omschakeling van OV naar LED
 • Relightingprojecten
 • Tijdelijke verlichting bij wegenwerken
 • Doven van openbare verlichting en sociale veiligheid, verkeersveiligheid, criminaliteit
 • Smartnodes – lichtbubbeltechnologie

In opdracht van het Kennisplatform werd een reportage gemaakt van de actieve wegmarkering in Heuvelland die in 2014 werd geplaatst. 

Documenten bijeenkomst 4 juni 2019

Verslag

Presentatie Schréder
Presentatie Sustainder

Wens je graag een document of verslag van de voorbije jaren, neem dan contact op met het secretariaat. 

Noteer in je agenda de data van de bijeenkomsten in 2019: 
 • 22 oktober 2019 (voormiddag)
 • 10 december 2019 (avondeditie)

Neem contact op met het secretariaat

Koning Leopold III-laan 41
8200
Brugge
belgium

Wat is het project 'Smart Light Concepts'?