Internationalisering

Samenwerking met China

De Provincie werkt zowel op economisch als onderwijsvlak samen met de Provincie Zhejiang.

Lees meer

Internationaal subsidiereglement

Studenten, jong afgestudeerden, docenten en onderzoekers kunnen voor hun langlopende onderwijs-, stage- en onderzoekservaringen wereldwijd (buiten Europa) en kortlopende ervaringen in de buurregio’s een provinciale subsidie krijgen.

Lees meer

‘Europa mee-maken’: uitwisselingsprojecten in het onderwijs

Dit reglement wil kinderen en jongeren de kans geven om een internationale ervaring op te doen in schoolcontext. Internationalisering begint immers van jongs af aan.
West-Vlaamse scholen kunnen hiervoor tot 2.750 euro subsidie ontvangen, projecten kunnen tot 95% gesubsidieerd worden.

Lees meer