×

Cookies op West-Vlaanderen.be

Deze Website maakt gebruik van cookies om bezoekerstatistieken te meten en om voorkeuren van gebruikers te onthouden. Lees de toelichting als u meer wilt weten over het gebruik van cookies op deze website.
Ik ga akkoord.

​​​historiek van het domein

 

foto van de opgravingenHet meersenlandschap van de Gavers was weinig geschikt voor bewoning.
De zandrug van de Leie iets verderop was dit wel. Nomaden uit de Steentijd (9000 v.C.) verkozen de zanderige gronden aan de rand van de Gavers als tijdelijke kampplaats. Na sporadische vondsten van vuurstenen startte men in 1975 met een opgraving en met de grondige studie van de vindplaatsen.

Voor de eerste echte vestiging van een gemeenschap moeten we terug tot ongeveer 1800 V.C. Opgegraven bijlen en ijzeren voorwerpen laten vermoeden dat de streek ook tijdens de brons- en ijzertijd bewoond was.

Tijdens de Romeinse tijd lagen in de omgeving van de Gavers meerdere woonkernen. Recente opgravingen onthullen een waar Romeins verleden in Harelbeke. De belangrijkste vicus lag in de Collegewijk en was 6 ha groot. Resten van huizen en 12 waterputten werden er ontdekt.

Na Romeinse tijd werd het eeuwenlang stil rond de Gavers. In de Middeleeuwen ontstonden er enkele bloeiende landbouwbedrijven aan de rand van de meersen. Op de grens van droog en nat profiteerden ze zowel van de droge gronden om akkers aan te leggen als van de natte gronden om het vee te weiden en een wintervoorraad gras te hooien.

Twee hoeven uit die tijd bleven bewaard. Het gaat om Goed te Gavere te Deerlijk en het goed ter Halle in Harelbeke. Deze laatste, die tot de 13de eeuw teruggaat, werd in 1969 gesloopt om plaats te maken voor een woonwijk.

Het Goed te Gavere bleef gelukkig gespaard. Het ligt net tegenover het provinciedomein. De familie van Gavere, een geslacht dat hoge ambten bekleedde in Harelbeke en Desselgem, woonde er. Enkel van de buitengracht zijn er nog resten te vinden.

De aanleg van de E3, de latere E17, situeerde zich gedeeltelijk in de Gavermeersen. Ongeveer 4500 000m³ ophoogzand was er nodig. Een goede kwaliteit werd in voldoende hoeveelheden in de Gavers gevonden. Binnen de onteigende winplaats van 80 ha begon men in augustus 1968 de eerste gronden weg te zuigen. Door de sterk variërende kwaliteit van het zand ontstond er de grillige vorm van de vijver met landtongen en inhammen. Tegen eind 1970 was 4 000 000m³ zand weggespoten en het oorspronkelijke landschap verdwenen. In de plaats ervan lag een vijver van 62 ha.

De intercommunale vereniging Leiedal werd de eerste beheerder van de vijver en liet bepaalde infrastructuurwerken voor de watersport uitvoeren. In 1974 nam het West-Vlaamse provinciebestuur het initiatief over: de vijver werd van de intercommunale E3 gekocht en de gronden van Leiedal. De totale oppervlakte werd in de loop van de jaren uitgebreid tot 190 ha. Door bebossingen, natuurontwikkelingsprojecten en recreatieve uitbouw ontstond een gevarieerd geheel waarin natuurbehoud en bosbouw harmonisch samengaan met actieve watersporten als zeilen, surfen, duiken en zwemmen.

De site zuid werd aangewezen als activiteitenzone. Voor de heraanleg van dit stuk, waar BLOSO vroeger actief was, werd een ‘prijsaanvraag voor ontwerp’ uitgeschreven. Een architectengroep uit Brussel werd de laureaat. De eerste ingreep was de oprichting van een zwempaviljoen. Daarna volgde de heraanleg van de duikersite, de omlegging en meandering van de Gaverbeek. In 2011 werd ook het nieuwe onthaalgebouw ingehuldigd en begin 2014 werd het nieuw watersportgebouw geopend.

Fotografie_TomLinster-1453.jpg 

 

 

 

 

 

 

Provinciale webshophttps://www.west-vlaanderen.be/webshopProvinciale webshopWest-Vlaanderen2.00000000000000
Materiaal ontlenen? Bij de uitleendienst!/genieten/cultuur/ontlenen/uitleendienst/Paginas/default.aspxMateriaal ontlenen? Bij de uitleendienst!Uitleendienst2.00000000000000
Belastingen/overwvl/beleid_bestuur/provincialeAdministratie/provincialediensten/Paginas/belastingen.aspxBelastingenProvinciebestuur3.00000000000000
Veelgestelde vragen dienst Personeel & HRM/vacatures/veelgesteldevragen/Paginas/default.aspxVeelgestelde vragen dienst Personeel & HRMProvinciebestuur2.00000000000000
Informatiecentrum/overwvl/beleid_bestuur/informatiecentrum/Paginas/default.aspxInformatiecentrumWest-Vlaanderen1.00000000000000
Vacatures/vacatures/Paginas/default.aspxVacaturesProvinciebestuur1.00000000000000

 

 

Het Zwinhttp://www.zwin.beHet ZwinDomeinen7.00000000000000
domeinen en groene assen/genieten/domeinen/Paginas/default.aspxdomeinen en groene assenDomeinen1.00000000000000
Raversydehttp://www.raversyde.be/RaversydeDomeinen6.00000000000000
Bulskampveld/genieten/domeinen/LippensgoedBulskampveld/Paginas/default.aspxBulskampveldDomeinen5.00000000000000
Palingbeek/genieten/domeinen/Palingbeek/Paginas/default.aspxPalingbeekDomeinen4.00000000000000
Bezoekerscentra/overwvl/beleid_bestuur/informatiecentrum/Paginas/veelgesteldevragen.aspx#BezoekerscentrumBezoekerscentraDomeinen3.00000000000000
De Gavers/genieten/sport/gavers/gavers/Paginas/default.aspxDe GaversDomeinen2.00000000000000

 

 

Impulsreglement welzijnsinitiatieven (gewijzigd)https://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/welzijn_/subsidies/impulsreglement/Paginas/default.aspxImpulsreglement welzijnsinitiatieven (gewijzigd)Welzijn2.00000000000000
Openingsuren S&R Olympiabad/genieten/sport/olympiabad/Paginas/default.aspxOpeningsuren S&R OlympiabadSport1.00000000000000
Reglement renovatiepremie sociaal verhuurkantoren/kwaliteit/welzijn_/subsidies/sociaalverhuurkantoren/Paginas/default.aspxReglement renovatiepremie sociaal verhuurkantorenWelzijn3.00000000000000

 

 

VONKhttp://apbvonk.beVONKOnderwijs & Vorming3.00000000000000
PTI/ondernemen/pti/Paginas/default.aspxPTIOnderwijs & Vorming2.00000000000000
Provinciaal aanbod/ondernemen/onderwijs/Paginas/default.aspxProvinciaal aanbodOnderwijs & Vorming1.00000000000000

 

 

herinneringsplaatsen WOI/genieten/cultuur/Paginas/herinneringsplaatsenwoI.aspxherinneringsplaatsen WOISubsidies3.00000000000000
Ruimtelijke ordening/kwaliteit/Leefomgeving/ruimtelijke_ordening/structuurplan/Paginas/default.aspxRuimtelijke ordeningLeefomgeving6.00000000000000
Integraal waterbeheer/kwaliteit/Leefomgeving/integraalwaterbeheer/Paginas/default.aspxIntegraal waterbeheerLeefomgeving1.00000000000000
Groepsaankoop Groene Stroom/kwaliteit/Leefomgeving/milieu/energie/Paginas/groepsaankoopgroenestroom.aspxGroepsaankoop Groene StroomLeefomgeving5.00000000000000
RUP/kwaliteit/Leefomgeving/rup/Paginas/default.aspxRUPLeefomgeving2.00000000000000
Energie/kwaliteit/Leefomgeving/milieu/energie/Paginas/default.aspxEnergieLeefomgeving4.00000000000000
Vergunningen/kwaliteit/Leefomgeving/vergunningen/Paginas/default.aspxVergunningenLeefomgeving3.00000000000000
Gebiedenbeleid/overdegrens/gebiedenbeleid/subsidies/Paginas/default.aspxGebiedenbeleidSubsidies3.00000000000000
Mobiliteit/kwaliteit/Leefomgeving/mobiliteit/Paginas/default.aspxMobiliteitMobiliteit West-Vlaanderen2.00000000000000
Erosie/kwaliteit/Leefomgeving/erosie/Paginas/subsidies.aspxErosieSubsidies3.00000000000000

© provincie West-Vlaanderen | LoQutus | algemene voorwaarden