×

Cookies op West-Vlaanderen.be

Deze Website maakt gebruik van cookies om bezoekerstatistieken te meten en om voorkeuren van gebruikers te onthouden. Lees de toelichting als u meer wilt weten over het gebruik van cookies op deze website.
Ik ga akkoord.

​​​Fauna en flora

 

De flora van de Gavers

 

  • Aan de waterkant

hommel op bloemLisdodde en riet staan met hun voeten in het water.
Dichter bij de oever krijgen ze het gezelschap van gele lis, grote zegge en biesachtigen.
Op de oever zelf vinden we harig wilgenroosje, wolfspoot, moerasandoorn,
watermunt, bitterzoet, koninginnenkruid, grote kattenstaart … en nog vele andere.

Het harig wilgenroosje, dat plaatselijk frequent voorkomt, vertelt ons iets over het oevermilieu.
Het is een veeleisende plant die zon en voedselrijkdom verlangt.
Ze groeit waar organisch materiaal vlug afgebroken wordt en zorgt er voor een roze inkleuring van de zomer.

 

  • Slijmerd en stuiverd

Geschubde inktzwam en reuzenbovist zijn twee paddenstoelen van graslanden in de Gavers. Geschubde inktzwammen houden elkaar graag gezelschap. Veelal vind je meerdere exemplaren op eenzelfde plaats. Met wat geluk kun je in zo’n groepje de hele evolutie van de inktzwam volgen: van klokvormige gesloten zwam via de tot ‘inkt’ vervloeiende hoed tot een kale steel met wat donker slijm bovenaan, een echte slijmerd dus.

De reuzenbovist ziet er heel anders uit: een grote, witte, afgeplatte bol die tot 60 cm diameter kan halen. Zijn sporen, zo maar eventjes 10 biljoen, vormt hij middenin de bol. Ze worden verspreid doordat de reuzenbovist van de grond loskomt en gaat rollen, waarbij de bol openscheurt en de sporen vrijkomen en door de wind worden verstoven.

 

  • In het natuurreservaat

De graslanden van het reservaat bezitten een grote plantenrijkdom. In mei-juni worden de vochtige gedeelten door duizenden bloeiende orchideeën, hoofdzakelijk rietorchissen, opgevrolijkt. Daarnaast vinden we de aardbeiklaver, de moerasrolklaver en de koekoeksbloem. Ook de prachtige parnassia is van de partij. De kalkhoudende zandbodems, die wat hoger liggen, vertonen een ijlere begroeiing. Sint-Janskruid, duizendguldenkruid, bitterling en rood zwenkgras kleuren de vegetatie.

 

  • Een jong bos

Een ontluikend bos vormt naast het water en de graslanden de derde bouwsteen van het provinciedomein. Gedurende 25 jaar werden regelmatig nieuwe bospercelen aangelegd zodat de Gavers nu ongeveer 90 ha bos telt.
De oudste bossen zijn de twee populierenbossen en het wilgenbosje die we in het oosten van het domein vinden. Belangrijk is er de struik- en kruidvegetatie: meidoorn, vlier, braam, klimop en brandnetel groeien er naast interessante soorten als slanke sleutelbloem, vogelmelk en kraailook.

Bij de herbebossingen werd hoofdzakelijk gebruik gemaakt van inlandse loofbomen. Eik, els, es, esdoorn, schietwilg, beuk, berk, boskers … staan er op grote oppervlakten. Op de zandige gronden in het noorden groeien er ook naaldbomen: grove den en lork. Onder de oudste bosbestanden vormt zich reeds een spontane struikvegetatie: we herkennen de vlier, de kardinaalsmuts en de hulst. Het zijn besdragers die door besetende vogels verspreid worden.

 

De fauna van de Gavers

 

  • De fuut 

Het hele jaar door is de fuut aanwezig op de vijver. Enkel als het water dichtgevroren is, verdwijnt hij tijdelijk. Het mooist is hij in de lente. Op het water voeren man en vrouw dan hun typische paringsdans, balts genoemd, uit. De balts bestaat uit verschillende bewegingen als kopschudden, schijnpoetsen, kathouding, pinguïndans, … Dit waterballet vormt een inleiding op de paring, die op het nestplatform plaatsvindt.
Van zodra de jongen geboren zijn, kruipen ze op de rug van hun moeder en nestelen zich onder haar vleugels. Het vrouwtje zwemt er mee rond terwijl het mannetje voedsel aanbrengt. Na een week zwemmen de kuikentjes zelfstandig rond. Met hun gestreepte kop en hals lijken het wel dobberende narretjes.

  • De aalscholver

Deze zwarte viseter is een vaste gast in de Gavers. Vanuit de observatiehut bij het natuurreservaat kun je hem bekijken ofwel zie je hem vissen ofwel zit hij uit te rusten of te drogen op een paal of vlot. Tegen de avond komen de aalscholvers uit de wijde omtrek naar de Gavers om er ongestoord te slapen. Vandaar dat de bomen op het eiland en in het noorden van het reservaat er wit bescheten bij staan.
De aalscholver behoort tot de pelikaanfamilie. Het is een grote, prehistorisch aandoende vogel die al duikend achter vissen jaagt. Om zijn veren achteraf te drogen, spreidt hij zijn vleugels uit.

  • Allerhande eenden

In de herfst en in de winter zit de Gavervijver soms vol met eenden. Met een goede kijker kun je ze vanuit de observatiehut bekijken. Naarmate het kouder wordt, komen meer watervogels de rust van de vijver opzoeken. Krakeenden en kuifeenden vervoegen de wilde eenden, meerkoeten en futen. In het rietveld houden zich bergeenden, smienten en pijlstaarten schuil.

Eind december, begin januari kan de populatie wilde eenden oplopen tot 2000 stuks. Daarnaast vind je er de volgende soorten: smient, wintertaling, slobeend en tafeleend. Als het hard wintert, laten de grote zaagbekken, nonnetjes en brilduikers zich van dicht bewonderen. Op de oevers van de vijver foerageren dan honderden meerkoeten.

  • Van watersnuffel en platbuik

lantaarntjeLibellen en waterjuffers zijn trouwe gasten van zonnige zomerdagen.
Plaatsen met veel oeverbegroeiing en waterplanten vormen hun favoriete stek.
De waterjuffers zijn de delicaatste van het gezelschap.

De watersnuffel, helblauw met een zwarte tekening, is er één.
Hij houdt zich bij voorkeur op boven drijvende waterplanten.

De libellen, forse jagers en echte vliegkunstenaars, zijn goed uitgerust om insecten te verschalken. Onrustig vliegen ze langs de oever over de waterplanten in de vijver of soms jagen ze aan de bosrand.

Ze luisteren naar namen als keizerlibel, paardenbijter, oeverlibel en platbuik.
De fel blauw gekleurde keizerlibel is de grootste, de paardenbijter behoort tot dezelfde familie maar is wat kleiner.

Ook de oeverlibel en de platbuik zijn verwanten. Men treft ze aan op de rand van de vijver.
Het lichtblauwe mannetje van de oeverlibel verdedigt er zijn territorium.

 

 

 

 

 

 

 

Provinciale webshophttps://www.west-vlaanderen.be/webshopProvinciale webshopWest-Vlaanderen2.00000000000000
Materiaal ontlenen? Bij de uitleendienst!/genieten/cultuur/ontlenen/uitleendienst/Paginas/default.aspxMateriaal ontlenen? Bij de uitleendienst!Uitleendienst2.00000000000000
Belastingen/overwvl/beleid_bestuur/provincialeAdministratie/provincialediensten/Paginas/belastingen.aspxBelastingenProvinciebestuur3.00000000000000
Veelgestelde vragen dienst Personeel & HRM/vacatures/veelgesteldevragen/Paginas/default.aspxVeelgestelde vragen dienst Personeel & HRMProvinciebestuur2.00000000000000
Informatiecentrum/overwvl/beleid_bestuur/informatiecentrum/Paginas/default.aspxInformatiecentrumWest-Vlaanderen1.00000000000000
Vacatures/vacatures/Paginas/default.aspxVacaturesProvinciebestuur1.00000000000000

 

 

Het Zwinhttp://www.zwin.beHet ZwinDomeinen7.00000000000000
domeinen en groene assen/genieten/domeinen/Paginas/default.aspxdomeinen en groene assenDomeinen1.00000000000000
Raversydehttp://www.raversyde.be/RaversydeDomeinen6.00000000000000
Bulskampveld/genieten/domeinen/LippensgoedBulskampveld/Paginas/default.aspxBulskampveldDomeinen5.00000000000000
Palingbeek/genieten/domeinen/Palingbeek/Paginas/default.aspxPalingbeekDomeinen4.00000000000000
Bezoekerscentra/overwvl/beleid_bestuur/informatiecentrum/Paginas/veelgesteldevragen.aspx#BezoekerscentrumBezoekerscentraDomeinen3.00000000000000
De Gavers/genieten/sport/gavers/gavers/Paginas/default.aspxDe GaversDomeinen2.00000000000000

 

 

Impulsreglement welzijnsinitiatieven (gewijzigd)https://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/welzijn_/subsidies/impulsreglement/Paginas/default.aspxImpulsreglement welzijnsinitiatieven (gewijzigd)Welzijn2.00000000000000
Openingsuren S&R Olympiabad/genieten/sport/olympiabad/Paginas/default.aspxOpeningsuren S&R OlympiabadSport1.00000000000000
Reglement renovatiepremie sociaal verhuurkantoren/kwaliteit/welzijn_/subsidies/sociaalverhuurkantoren/Paginas/default.aspxReglement renovatiepremie sociaal verhuurkantorenWelzijn3.00000000000000

 

 

VONKhttp://apbvonk.beVONKOnderwijs & Vorming3.00000000000000
PTI/ondernemen/pti/Paginas/default.aspxPTIOnderwijs & Vorming2.00000000000000
Provinciaal aanbod/ondernemen/onderwijs/Paginas/default.aspxProvinciaal aanbodOnderwijs & Vorming1.00000000000000

 

 

herinneringsplaatsen WOI/genieten/cultuur/Paginas/herinneringsplaatsenwoI.aspxherinneringsplaatsen WOISubsidies3.00000000000000
Ruimtelijke ordening/kwaliteit/Leefomgeving/ruimtelijke_ordening/structuurplan/Paginas/default.aspxRuimtelijke ordeningLeefomgeving6.00000000000000
Integraal waterbeheer/kwaliteit/Leefomgeving/integraalwaterbeheer/Paginas/default.aspxIntegraal waterbeheerLeefomgeving1.00000000000000
Groepsaankoop Groene Stroom/kwaliteit/Leefomgeving/milieu/energie/Paginas/groepsaankoopgroenestroom.aspxGroepsaankoop Groene StroomLeefomgeving5.00000000000000
RUP/kwaliteit/Leefomgeving/rup/Paginas/default.aspxRUPLeefomgeving2.00000000000000
Energie/kwaliteit/Leefomgeving/milieu/energie/Paginas/default.aspxEnergieLeefomgeving4.00000000000000
Vergunningen/kwaliteit/Leefomgeving/vergunningen/Paginas/default.aspxVergunningenLeefomgeving3.00000000000000
Gebiedenbeleid/overdegrens/gebiedenbeleid/subsidies/Paginas/default.aspxGebiedenbeleidSubsidies3.00000000000000
Mobiliteit/kwaliteit/Leefomgeving/mobiliteit/Paginas/default.aspxMobiliteitMobiliteit West-Vlaanderen2.00000000000000
Erosie/kwaliteit/Leefomgeving/erosie/Paginas/subsidies.aspxErosieSubsidies3.00000000000000

© provincie West-Vlaanderen | LoQutus | algemene voorwaarden