×

Cookies op West-Vlaanderen.be

Deze Website maakt gebruik van cookies om bezoekerstatistieken te meten en om voorkeuren van gebruikers te onthouden. Lees de toelichting als u meer wilt weten over het gebruik van cookies op deze website.
Ik ga akkoord.

Depotconsulent behoud en beheer

 

Op het vlak van behoud en beheer voorziet de depotconsulent behoud en beheer advies, begeleiding op maat en vorming inzake:

 • het goed behoud en beheer van collectiestukken (ongeacht of ze in een tentoonstellingsruimte of in het depot opgesteld staan)
 • het fotograferen en digitaliseren van objecten
 • het verpakken en transporteren van objecten
 • het inrichten en exploiteren van een depot (klimaat, licht, insecten en schimmels, onderhoud...)
 • het gebruik van meettoestellen en de fotografieset

Hierbij wordt zoveel mogelijk afgestemd met de museumconsulent , Monumentenwacht, FARO, de collega-depotconsulenten in andere provincies (interprovinciaal depotoverleg), de expertisecentra...

De depotconsulent behoud en beheer volgt ook de uitbouw van regionale erfgoeddepots op. Daarbij is de Provincie niet de initiatiefnemer, maar wel een partner. De Provincie voorziet een financiële ondersteuning van de erfgoedsector en dit op verschillende manieren.

 • Erkende musea kunnen extra financiële ondersteuning krijgen bij de uitbouw van een regionale depotwerking.
 • Erfgoedbeheerders kunnen de investeringssubsidie in het kader van het provinciaal erfgoedreglement voor de (her)inrichting van een depotruimte met een regionale uitstraling aanvragen.
 • Ten slotte werkt de Provincie nauw samen met enkele regio’s voor de uitbouw van een regionale depotwerking. Hierbij geeft de Provincie een toelage aan de betrokken partners om de loonkost van het aangeworven personeel binnen de overeenkomst gedeeltelijk te financieren. Momenteel lopen drie dergelijke samenwerkingsovereenkomsten, één met de Stad Brugge, één met de Stad Kortrijk en Overleg Cultuur Regio Kortrijk en één met de Stad Ieper en Intergemeentelijk samenwerkingsverband CO7.

Vragen? Contacteer Wouter Lammens, E wouter.lammens@west-vlaanderen.be - T 050 40 34 39

 

Depotconsulent registratie

 

Op het vlak van registratie voorziet de depotconsulent registratie advies, begeleiding op maat en vorming inzake:

 • registratiestandaarden (registratiehandleiding, terminologie en thesauri…) in functie van een uniforme collectieregistratie, goede doorzoekbaarheid van de registratiegegevens en vlotte data-uitwisseling bij collectiemobiliteit
 • aanlevering van termen aan de Art&Architecture thesaurus (AAT)
 • nummeren van objecten en objectfoto’s
 • opname van collectiegegevens in de provinciale erfgoeddatabank
 • informatiebeheer in functie van collectiebeheer en depotwerking
 • opmaak van een collectieplan
 • selectiecriteria
 • virtuele ontsluiting via het erfgoedportaal gekoppeld aan de provinciale erfgoeddatabank

Hierbij wordt zoveel mogelijk afgestemd met de museumconsulent, Monumentenwacht, FARO, de collega-depotconsulenten in andere provincies (interprovinciaal depot- en registratieoverleg), de expertisecentra…

Vragen? Contacteer Livia Snauwaert, E livia.snauwaert@west-vlaanderen.be - T 050 40 34 18

 

Nuttige publicaties in verband met depotwerking 

 
Op deze pagina vindt u een aantal nuttige publicaties die allerhande aspecten van een goede depotwerking belichten.


Overlegplatform depotwerking


Dit overlegplatform wordt getrokken door de provinciale depotconsulenten. West-Vlaamse erfgoedbeheerders wisselen er informatie uit over collectieregistratie en behoud en beheer. Het platform wordt twee maal per jaar georganiseerd en dikwijls wordt er een vormingsinitiatief aan gekoppeld. Voorlopig zijn hier vooral museummedewerkers bij betrokken, maar vanaf 2014 zal dit platform stelselmatig worden opengesteld voor andere groepen erfgoedbeheerders.

 

Maak kennis met de provinciale depotwerking.

 

 

kalender

 

 

 

 

Provinciale webshophttps://www.west-vlaanderen.be/webshopProvinciale webshopWest-Vlaanderen2.00000000000000
Materiaal ontlenen? Bij de uitleendienst!/genieten/cultuur/ontlenen/uitleendienst/Paginas/default.aspxMateriaal ontlenen? Bij de uitleendienst!Uitleendienst2.00000000000000
Belastingen/overwvl/beleid_bestuur/provincialeAdministratie/provincialediensten/Paginas/belastingen.aspxBelastingenProvinciebestuur3.00000000000000
Veelgestelde vragen dienst Personeel & HRM/vacatures/veelgesteldevragen/Paginas/default.aspxVeelgestelde vragen dienst Personeel & HRMProvinciebestuur2.00000000000000
Informatiecentrum/overwvl/beleid_bestuur/informatiecentrum/Paginas/default.aspxInformatiecentrumWest-Vlaanderen1.00000000000000
Vacatures/vacatures/Paginas/default.aspxVacaturesProvinciebestuur1.00000000000000

 

 

Het Zwinhttp://www.zwin.beHet ZwinDomeinen7.00000000000000
domeinen en groene assen/genieten/domeinen/Paginas/default.aspxdomeinen en groene assenDomeinen1.00000000000000
Raversydehttp://www.raversyde.be/RaversydeDomeinen6.00000000000000
Bulskampveld/genieten/domeinen/LippensgoedBulskampveld/Paginas/default.aspxBulskampveldDomeinen5.00000000000000
Palingbeek/genieten/domeinen/Palingbeek/Paginas/default.aspxPalingbeekDomeinen4.00000000000000
Bezoekerscentra/overwvl/beleid_bestuur/informatiecentrum/Paginas/veelgesteldevragen.aspx#BezoekerscentrumBezoekerscentraDomeinen3.00000000000000
De Gavers/genieten/sport/gavers/gavers/Paginas/default.aspxDe GaversDomeinen2.00000000000000

 

 

Impulsreglement welzijnsinitiatieven (gewijzigd)https://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/welzijn_/subsidies/impulsreglement/Paginas/default.aspxImpulsreglement welzijnsinitiatieven (gewijzigd)Welzijn2.00000000000000
Openingsuren S&R Olympiabad/genieten/sport/olympiabad/Paginas/default.aspxOpeningsuren S&R OlympiabadSport1.00000000000000
Reglement renovatiepremie sociaal verhuurkantoren/kwaliteit/welzijn_/subsidies/sociaalverhuurkantoren/Paginas/default.aspxReglement renovatiepremie sociaal verhuurkantorenWelzijn3.00000000000000

 

 

VONKhttp://apbvonk.beVONKOnderwijs & Vorming3.00000000000000
PTI/ondernemen/pti/Paginas/default.aspxPTIOnderwijs & Vorming2.00000000000000
Provinciaal aanbod/ondernemen/onderwijs/Paginas/default.aspxProvinciaal aanbodOnderwijs & Vorming1.00000000000000

 

 

herinneringsplaatsen WOI/genieten/cultuur/Paginas/herinneringsplaatsenwoI.aspxherinneringsplaatsen WOISubsidies3.00000000000000
Ruimtelijke ordening/kwaliteit/Leefomgeving/ruimtelijke_ordening/structuurplan/Paginas/default.aspxRuimtelijke ordeningLeefomgeving6.00000000000000
Integraal waterbeheer/kwaliteit/Leefomgeving/integraalwaterbeheer/Paginas/default.aspxIntegraal waterbeheerLeefomgeving1.00000000000000
Groepsaankoop Groene Stroom/kwaliteit/Leefomgeving/milieu/energie/Paginas/groepsaankoopgroenestroom.aspxGroepsaankoop Groene StroomLeefomgeving5.00000000000000
RUP/kwaliteit/Leefomgeving/rup/Paginas/default.aspxRUPLeefomgeving2.00000000000000
Energie/kwaliteit/Leefomgeving/milieu/energie/Paginas/default.aspxEnergieLeefomgeving4.00000000000000
Vergunningen/kwaliteit/Leefomgeving/vergunningen/Paginas/default.aspxVergunningenLeefomgeving3.00000000000000
Gebiedenbeleid/overdegrens/gebiedenbeleid/subsidies/Paginas/default.aspxGebiedenbeleidSubsidies3.00000000000000
Mobiliteit/kwaliteit/Leefomgeving/mobiliteit/Paginas/default.aspxMobiliteitMobiliteit West-Vlaanderen2.00000000000000
Erosie/kwaliteit/Leefomgeving/erosie/Paginas/subsidies.aspxErosieSubsidies3.00000000000000

© provincie West-Vlaanderen | LoQutus | algemene voorwaarden